KLASA 4 - Numer dopuszczenia MEN - 891/1/2017

KLASA 5 - Numer dopuszczenia MEN - 891/2/2018

Seria Historia koncentruje się na najważniejszych elementach dziedzictwa przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów ojczystych. Zakłada łagodne zaznajomienie ucznia z nowym przedmiotem, czemu sprzyja rozbudowana część propedeutyczna w podręczniku dla klasy 4 i zamieszczenie na początku każdej lekcji modułu Podejmij temat. Przy realizacji treści nauczania szczególny nacisk położono na rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego oraz podkreślanie związków teraźniejszości z przeszłością.

W myśl założeń nowej podstawy programowej w klasie 4. prezentowane są dzieje ojczyste poprzez dokonania wybitnych postaci historycznych. Ukazywanie życia i działalności takich bohaterów jak królowa Jadwiga, Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, Maria Skłodowska-Curie czy Witold Pilecki służy kształtowaniu postaw patriotycznych, ale też jest dla dziecka znakomitą lekcją dobra, honoru, odpowiedzialności i poszanowania dla pracy. Oprócz postaci wymienionych w podstawie, w naszym podręczniku ukazujemy osoby, które wniosły szczególny wkład do polskiej kultury: Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Henryka Sienkiewicza czy Jana Matejkę. W naszym podręczniku pojawiają się również bohaterowie zbiorowi, o których podstawa programowa do klasy 4. nie wspomina: powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy oraz młodzi obrońcy Lwowa. Dużo miejsca poświęciliśmy również powstaniu warszawskiemu i ludziom zaangażowanym w walkę przeciwko komunistom – wśród nich pojawiają się zarówno strajkujący robotnicy Stoczni Gdańskiej jak i wspierający ich w tej walce mieszkańcy. Są też bohaterowie najnowszej historii Polski, którzy wnieśli szczególny wkład w walkę o demokratyczną Polskę: Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz i Tadeusz Mazowiecki.

 

AUTOR

Szymon Ciechanowski

Absolwent historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od wielu lat związany z branżą edukacyjną. Redaktor wielu projektów wydawniczych w segmencie edukacyjnym, inicjator i redaktor książek dla dzieci. Zainteresowania: historia dwudziestolecia międzywojennego, muzyka lat 60. i 70. XX w.

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

ikonka_strzalka.png

Ułatwia zrozumienie treści historycznych, dzięki użyciu języka przystępnego i przyjaznego dla ucznia oraz poprzez odwoływanie się do doświadczeń dziecka.

 

 

Moduł Podejmij temat, zamieszczony na początku każdej lekcji, odwołuje się do doświadczeń dziecka i łagodnie wprowadza je w nowe treści.

Kolorowa szata graficzna zaciekawia ucznia historią i pobudza do poszerzania wiedzy o wybranych zagadnieniach.

Przystępny, opisowy język sprawia, że podręcznik łatwo się czyta.

ikonka_strzalka.png

Wspiera kształcenie umiejętności historycznych oraz rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez wartościowe rozwiązania metodyczne.

 

 

Budowa podręcznika jest logiczna i przejrzysta. Podstawowe informacje znajdują się w tekście głównym, który jest zapisany większą czcionką.

Moduł Przyczyna – wydarzenie – skutek ułatwia dziecku zrozumienie zależności przyczynowo-skutkowych.

Liczne ćwiczenia zespołowe kształcą umiejętność pracy w grupie. Podręcznik zawiera również dużo zadań, które wykorzystują internet jako źródło informacji.

ikonka_strzalka.png

Umożliwia indywidualizację nauczania, poprzez zastosowanie różnorodnych elementów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów o różnych możliwościach edukacyjnych, np. atrakcyjne materiały fakultatywne dla zainteresowanych.

 

 

Materiały fakultatywne urozmaicają tok narracji i sprzyjają indywidualizacji nauczania. Dzięki nim uczniowie mogą pogłębiać swoją wiedzę.

ikonka_strzalka.png

Uzmysławia, że historia jest żywa, poprzez liczne ilustracje i zdjęcia oraz infografiki, a także prezentowanie ciekawych miejsc, które warto odwiedzić, i wydarzeń historycznych.

 

 

Atrakcyjne ilustracje przenoszą ucznia w świat historii. Taka forma przedstawienia treści w formie obrazu ułatwia zapamiętywanie ważnych informacji.

Promocja miejsc godnych odwiedzenia i imprez historycznych to wyjście naprzeciw oczekiwaniom nowej ustawy, która szczególny nacisk kładzie na poznawanie historii i tradycji małych ojczyzn.

 

 

 

 


Skontaktuj się z nami