MUZYKA

Seria Muzyka rozwija zdolności i zainteresowania ucznia, odkrywa przed nim świat muzycznej kultury ‒ polskiej i europejskiej ‒ oraz zachęca do czynnego uczestnictwa w życiu artystycznym szkoły i środowiska. Treści nauczania obejmują wiadomości z zakresu: zasad muzyki, podstawowych form muzycznych, klasyfikacji instrumentów muzycznych, wybranych zagadnień z historii muzyki, folkloru ludowego, tańców narodowych i towarzyskich. Ponadto seria uwzględnia różne formy aktywności muzycznej ucznia, takie jak: śpiew, gra na instrumentach, taniec i ruch przy muzyce, percepcja muzyki oraz twórczość muzyczno-ruchowa.

Klasa 4 - numer dopuszczenia MEN - 909/1/2017

Klasa 5 - numer dopuszczenia MEN - 909/2/2018

Klasa 6 - numer dopuszczenia MEN - 909/3/2019

Klasa 7 - numer dopuszczenia MEN - 909/4/2020/z1

 

AUTOR

Teresa Wójcik

Nauczyciel dyplomowany muzyki, od wielu lat pracuje z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Absolwentka wychowania muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Studium Tańca Współczesnego pod patronatem Ministerstwa Kultury. W swojej pracy dydaktycznej wprowadza nowatorskie, aktywizujące uczniów, metody nauczania. Jest zwolenniczką poglądu, że wrażliwość muzyczną dzieci i młodzieży można skutecznie rozwijać poprzez praktyczne działania: śpiew, aktywne słuchanie muzyki, taniec, muzykowanie na instrumentach oraz improwizację muzyczną. Ponadto jest autorką zeszytów ćwiczeń, opracowań metodycznych, planów wynikowych i przedmiotowych systemów oceniania. Uczestniczyła w pracach zespołu tworzącego podstawę programową z przedmiotu muzyka (2009 r.).

 

MUZYKA

Zobacz zupełnie nową koncepcję podręczników

 

 

 


ZOBACZ POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ SERIĘ

muzyka.png

 

Zobacz koncepcję serii

Zachęcamy do przejrzenia materiałów okazowych - fragmentu podręcznika, zeszytu ćwiczeń i poradnika metodycznego dotyczącego wybranego działu. Materiał pochodzi z publikacji dla klasy 5. 

 

 


Przesłuchaj wybrane utwory dla klasy 4

 

 

 


Chcesz poznać bliżej cykl MUZYKA?

Jesteś zainteresowana/y otrzymaniem swojego podręcznika w wersji drukowanej?
Wypełnij formularz. Egzemplarz okazowy podręcznika do klasy 4 wyślemy pocztą do Twojej placówki!