OTO JA - KLASA 3
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN


Edukacja polonistyczno-społeczna

 

 • Jeden projekt polonistyczno-społeczny na tydzień.
 • Bogactwo tekstów literackich: klasyka, współczesna literatura dziecięca, nagradzane książki.
 • Różne formy literackie: fragmenty prozy, opowiadania, wiersze, utwory dramatyczne, komiksy.
 • Plansze gramatyczno-ortograficzno-słownikowe
 • Ćwiczenia językowe, przepisywanie, pisanie z pamięci, redagowanie tekstów, gramatyka i ortografia
 • Ćwiczenia dotyczące rozwijania inteligencji emocjonalnej i inteligencji społecznej
 • Ćwiczenia literackie
 • Zadania podsumowujące wiedzę i umiejętności

 


Edukacja matematyczno-przyrodnicza

 

 • Jeden projekt matematyczno-przyrodniczy na tydzień.
 • Matematyka jest połączona z przyrodą zgodnie z systemem nauk matematyczno- -przyrodniczych, w którym działania matematyczne opisują świat fizyczny, a sposobami odkrywania są: doświadczenie, obserwacja i wyciąganie wniosków.
 • Podręcznik matematyczno-przyrodniczy jest zintegrowany z ćwiczeniami (w podręczniku znajdują się materiały poglądowe i do przepisania do zeszytu, w ćwiczeniach jest dużo materiału utrwalającego).
 • Materiały wprowadzające do nauki programowania
 • Materiały do edukacji informatycznej.
 • Dodatkowe zadania matematyczne o różnych stopniach trudności.
 • Zadania utrwalające z edukacji przyrodniczej

 

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN

kartymuzyczne.png

Liczę – zeszyt zadań matematycznych

Publikacja dostarcza nauczycielowi wielu dodatkowych materiałów do pracy z uczniami. Można z niej korzystać na zajęciach, traktując zeszyt zadań jako uzupełnienie i kontynuację podstawowych treści podręcznika oraz ćwiczeń matematyczno-przyrodniczych. Można także wykorzystać zeszyt na zajęciach dodatkowych bądź dydaktyczno-wyrównawczych. Zadania w nim zawarte odpowiadają poszczególnym projektom z podręczników i ćwiczeń.

zzpolonist.png

Piszę – zeszyt zadań polonistycznych

Publikacja dostarcza nauczycielowi wielu dodatkowych materiałów do pracy z uczniami. Można z niej korzystać na zajęciach, traktując zeszyt zadań jako uzupełnienie i kontynuację podstawowych treści podręcznika oraz ćwiczeń polonistyczno-społecznych. Można także wykorzystać zeszyt na zajęciach dodatkowych bądź dydaktyczno-wyrównawczych. Zadania w nim zawarte odpowiadają poszczególnym projektom z podręczników i ćwiczeń. Przy ich pomocy dziecko utrwala nabyte dotychczas wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki, ortografii, doskonali warsztat pisarski. Publikacja daje dzieciom możliwość samokształcenia.

zzpmatematyczn.png

Katy muzyczne

Publikacja zawiera karty pracy przydatne podczas realizacji edukacji muzycznej.

kl3_elementarz_malego_infor.png

Elementarz małego informatyka (płyta)

 

 


Oferta dodatkowa

samouczek.png

Samouczek

Publikacja zawiera materiały przeznaczone do rozwijania umiejętności uczenia się oraz propozycje zadań domowych. Zadania zostały tak dobrane, by dziecko doskonaliło umiejętności nabywane w szkole. Każdy projekt ma przypisane dwie strony zadań z edukacji polonistyczno-społecznej i dwie strony zadań poświęconych edukacji matematyczno-przyrodniczej. Publikacja może być wykorzystywana jako element indywidualizacji, daje dzieciom możliwość samokształcenia, włącza rodziców w proces uczenia się ich dzieci.

sprawdziany.png

Sprawdziany

Sprawdziany są doskonałym narzędziem pomagającym nauczycielowi w ocenie dziecka – zarówno po pierwszym semestrze nauki, jak i w ocenie końcoworocznej. Pozwalają ocenić postępy pracy i zaangażowanie uczniów w ciągu całego roku szkolnego.

edu_informat.png

Edukacja informatyczna – książka

 

 


Materiały dla nauczyciela

przewodnikmetodyczny.png

Przewodniki metodyczne (4 części)

W każdej z czterech części omówiono trzy uniwersalne wartości. Wokół nich została zbudowana koncepcja wychowania i nauczania. W przewodnikach zamieszczono scenariusze opracowane zgodnie z ideą oceniania kształtującego.

plyty_muzyczne.png

Płyty muzyczne ze słuchowiskami (2 części)

Piosenki, melodie, słuchowiska – materiał na płytach zintegrowany ściśle z edukacją muzyczną.

pl_informatyczna.png

Multibook

Podręcznik w wersji elektronicznej wzbogacony o materiały mulimedialne oraz zeszyty ćwiczeń do wyświetlenia.
Multibook przeznaczony do pracy indywidualnej na komputerze lub grupowej – z projektorem multimedialnym oraz tablicą interaktywną.
Dodatkowo na płycie znajdują się zeszyty ćwiczeń do wyświetlania.

tablica3.PNG

Tablice demonstracyjne

Zawierają ilustracje i zdjęcia. Stanowią niezbędną pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, które sprzyjają rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

sluchowisko.png

Płyta ze słuchowiskami

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego