OTO JA - KLASA 3
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN


Edukacja polonistyczno-społeczna

 

 • Jeden projekt polonistyczno-społeczny na tydzień.
 • Bogactwo tekstów literackich: klasyka, współczesna literatura dziecięca, nagradzane książki.
 • Różne formy literackie: fragmenty prozy, opowiadania, wiersze, utwory dramatyczne, komiksy.
 • Plansze gramatyczno-ortograficzno-słownikowe
 • Ćwiczenia językowe, przepisywanie, pisanie z pamięci, redagowanie tekstów, gramatyka i ortografia
 • Ćwiczenia dotyczące rozwijania inteligencji emocjonalnej i inteligencji społecznej
 • Ćwiczenia literackie
 • Zadania podsumowujące wiedzę i umiejętności

 


Edukacja matematyczno-przyrodnicza

 

 • Jeden projekt matematyczno-przyrodniczy na tydzień.
 • Matematyka jest połączona z przyrodą zgodnie z systemem nauk matematyczno- -przyrodniczych, w którym działania matematyczne opisują świat fizyczny, a sposobami odkrywania są: doświadczenie, obserwacja i wyciąganie wniosków.
 • Podręcznik matematyczno-przyrodniczy jest zintegrowany z ćwiczeniami (w podręczniku znajdują się materiały poglądowe i do przepisania do zeszytu, w ćwiczeniach jest dużo materiału utrwalającego).
 • Materiały wprowadzające do nauki programowania
 • Materiały do edukacji informatycznej.
 • Dodatkowe zadania matematyczne o różnych stopniach trudności.
 • Zadania utrwalające z edukacji przyrodniczej

 

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN

kartymuzyczne.png

Liczę – zeszyt zadań matematycznych

Publikacja dostarcza nauczycielowi wielu dodatkowych materiałów do pracy z uczniami. Można z niej korzystać na zajęciach, traktując zeszyt zadań jako uzupełnienie i kontynuację podstawowych treści podręcznika oraz ćwiczeń matematyczno-przyrodniczych. Można także wykorzystać zeszyt na zajęciach dodatkowych bądź dydaktyczno-wyrównawczych. Zadania w nim zawarte odpowiadają poszczególnym projektom z podręczników i ćwiczeń.

zzpolonist.png

Piszę – zeszyt zadań polonistycznych

Publikacja dostarcza nauczycielowi wielu dodatkowych materiałów do pracy z uczniami. Można z niej korzystać na zajęciach, traktując zeszyt zadań jako uzupełnienie i kontynuację podstawowych treści podręcznika oraz ćwiczeń polonistyczno-społecznych. Można także wykorzystać zeszyt na zajęciach dodatkowych bądź dydaktyczno-wyrównawczych. Zadania w nim zawarte odpowiadają poszczególnym projektom z podręczników i ćwiczeń. Przy ich pomocy dziecko utrwala nabyte dotychczas wiadomości i umiejętności z zakresu gramatyki, ortografii, doskonali warsztat pisarski. Publikacja daje dzieciom możliwość samokształcenia.

zzpmatematyczn.png

Katy muzyczne

Publikacja zawiera karty pracy przydatne podczas realizacji edukacji muzycznej.

cd_inform.png

Edukacja informatyczna,płyta CD

 

 


Oferta dodatkowa

samouczek.png

Samouczek

Publikacja zawiera materiały przeznaczone do rozwijania umiejętności uczenia się oraz propozycje zadań domowych. Zadania zostały tak dobrane, by dziecko doskonaliło umiejętności nabywane w szkole. Każdy projekt ma przypisane dwie strony zadań z edukacji polonistyczno-społecznej i dwie strony zadań poświęconych edukacji matematyczno-przyrodniczej. Publikacja może być wykorzystywana jako element indywidualizacji, daje dzieciom możliwość samokształcenia, włącza rodziców w proces uczenia się ich dzieci.

sprawdziany.png

Sprawdziany

Sprawdziany są doskonałym narzędziem pomagającym nauczycielowi w ocenie dziecka – zarówno po pierwszym semestrze nauki, jak i w ocenie końcoworocznej. Pozwalają ocenić postępy pracy i zaangażowanie uczniów w ciągu całego roku szkolnego.

edu_informat.png

Edukacja informatyczna – książka

 

 


Materiały dla nauczyciela

przewodnikmetodyczny.png

Przewodniki metodyczne (4 części)

W każdej z czterech części omówiono trzy uniwersalne wartości. Wokół nich została zbudowana koncepcja wychowania i nauczania. W przewodnikach zamieszczono scenariusze opracowane zgodnie z ideą oceniania kształtującego.

METODYKA - ZOBACZ FLIPBOOK

plyty_muzyczne.png

Płyty muzyczne ze słuchowiskami (2 części)

Piosenki, melodie, słuchowiska – materiał na płytach zintegrowany ściśle z edukacją muzyczną.

pl_informatyczna.png

Multibook

Podręcznik w wersji elektronicznej wzbogacony o materiały mulimedialne oraz zeszyty ćwiczeń do wyświetlenia.
Multibook przeznaczony do pracy indywidualnej na komputerze lub grupowej – z projektorem multimedialnym oraz tablicą interaktywną.
Dodatkowo na płycie znajdują się zeszyty ćwiczeń do wyświetlania.

tablica3.PNG

Tablice demonstracyjne

Zawierają ilustracje i zdjęcia. Stanowią niezbędną pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, które sprzyjają rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych.

sluchowisko.png

Płyta ze słuchowiskami

 

 


Zobacz flipbooki z egzemplarzami okazowymi

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli klas 2, umożliwiamy przejrzenie materiałów okazowych w formie wygodnego flipbooka dla cyklu OTO JA, dostępnego w ramach dotacji celowej MEN.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami.

 

circle_jims.png

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego