JA I MOJA SZKOŁA NA NOWO - KLASA 1
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN


edukacja społeczno-polonistyczna

Kształtowanie postaw

Treści publikacji sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw uczniów i cech ich osobowości

Słuchanie i mówienie

Rozmowa nauczyciela z dziećmi i dzieci między sobą, jako podstawa do poznania zasad prowadzenia dialogu, umiejętności zadawania pytań, argumentowania, formułowania dłuższych wypowiedzi i słuchania ze zrozumieniem. Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela. Wypowiedzi na temat ich treści i formy

Nauka czytania

Nauka czytania sylabami. Czytanie podpisów do obrazków, krótkich tekstów drukowanych i pisanych. Czytanie instrukcji

Teksty literackie

Teksty literackie dobrane pod kątem kształtowania rozumienia przez dzieci uczuć własnych i innych ludzi. Prezentacja różnych gatunków literackich

Nauka pisania

Uproszczenie kształtów liter i połączeń literowych oraz optymalne tempo ich wprowadzania

Ortografia

Nauka ortografii i gramatyki poprzez różnorodne ćwiczenia


edukacja przyrodnicza

Zbieranie informacji

Korzystanie z różnych źródeł informacji z zakresu nauk przyrodniczych, geograficznych oraz historycznych

Obserwacja, doświadczenia, eksperymentowanie

Obserwowanie zjawisk przyrodniczych, fizycznych i chemicznych, wykonywanie doświadczeń

Wyciąganie wniosków

Wnioski z obserwacji, doświadczeń i zebranych informacji ułatwiające budowanie w umyśle dziecka scalonego obrazu świata


edukacja matematyczna z elementami informatyki

Poznawanie liczb

Poznawanie liczb, działań matematycznych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, wstęp do mnożenia

Kształtowanie pojęć

Kształtowanie pojęć matematycznych metodą nauczania czynnościowego. Rozwijanie myślenia konkretnego, wyobrażeniowego i symbolicznego

Przygotowanie do programowania

Ćwiczenia wprowadzające w świat programowania, wplecione we wszystkie rodzaje edukacji

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN

kaligrafia JiMS.jpg

Zeszyt do kaligrafii

Publikacja zachęcająca dziecko do nauki pisania. Zawiera wiele ćwiczeń grafomotorycznych, takich jak: rysowanie po śladzie, rysowanie po liniach bez odrywania kredki od kartki, pogrubianie linii, kreślenie szlaczków. Ich celem jest usprawnienie pracy rąk dziecka.

emi1.png

Płyta CD do zajęć informatycznych

Płyta zawiera gry i ćwiczenia, które poprzez zabawę uczą dzieci prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera. Ponadto daje możliwość wprowadzenia zróżnicowanej formy pracy indywidualnej. Na płycie CD dodatkowo została zamieszczona wersja do wykorzystania na tablicy interaktywnej.

multibook_jims.jpg

Multibook

Podręcznik w wersji elektronicznej wzbogacony o materiały mulimedialne. Multibook przeznaczony do pracy indywidualnej na komputerze lub grupowej – z projektorem multimedialnym oraz tablicą interaktywną. Dodatkowo na płycie znajdują się zeszyty ćwiczeń do wyświetlania.


Oferta dodatkowa - Domowniczki i Sprawdziany

domowniczki_jims.JPG

Ja i moja szkoła na nowo. Domowniczki - 5 części

W Domowniczkach zaproponowano współpracę nauczyciela z rodzicami, która sprzyja świadomemu włączaniu się rodziców w proces edukacji dziecka. Domowniczek pozwala rodzicom obserwować przebieg edukacji dziecka i dostrzegać napotykane przez nie trudności oraz szczególne uzdolnienia.
Domowniczki to ćwiczenia pobudzające różne aktywności dzieci: rozwijające spostrzegawczość, uwagę słuchową i pamięć oraz umiejętności liczenia, rozpoznawania liter, pisania liter, sylab, wyrazów i zdań, czytania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania, ćwiczenia usprawniające drobne ruchy rąk itp. Na końcu każdego zeszytu znajdują się ilustrowane opowiadania i rymowanki do czytania – samodzielnego lub z niewielką pomocą rodziców.
Ćwiczenia w Domowniczkach przeznaczone są na cztery dni w tygodniu (bez zadawania pracy na piątek).

sprawdziany_jims.JPG

Ja i moja szkoła na nowo. Sprawdziany - 2 części

Sprawdziany pozwalają na weryfikację najważniejszych wiadomości i umiejętności ucznia określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (MEN z 14 II 2017 roku). Sprawdziany, zaproponowane w wersjach A i B, posiadają kartotekę, w której uwzględniono punkty podstawy programowej, prawidłowe odpowiedzi i punktację oraz propozycje ocen.
Sprawdzian półroczny należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu stycznia, a sprawdzian roczny – w połowie maja. Są one podzielone na części: polonistyczną, przyrodniczą i matematyczną, i należy je przeprowadzać fragmentami.

 

 


Jak poruszać się po cyklu?

 


podręcznik

 


ćwiczenia

 

 


Obudowa metodyczna

pm_kl1.jpg

Poradniki metodyczne, cz. 1–5

Publikacje zawierają treści nauczania wraz z odniesieniami do nowej podstawy programowej. W poradnikach znajdą się m.in.:

– rozkłady materiału
– odniesienia do podstawy programowej
– oczekiwane osiągnięcia uczniów
– scenariusze zajęć
– scenariusze pracy z lekturą
– scenariusze na dni bez podręcznika

cd_jims.png

Płyty muzyczne, cz. 1–2

Piosenki, melodie, podkłady muzyczne. Materiał na płycie zintegrowany jest ściśle z edukacją muzyczną.

tablice_klasa1.jpg

Tablice demonstracyjne

Zawierają ilustracje i zdjęcia. Stanowią niezbędną pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, które sprzyjają rozwijaniu zarówno umiejętności społecznych, jak i komunikacyjnych.

pr_kl1.jpg

Program edukacji wczesnoszkolnej

 

 


Dokumenty dla dyrekcji

Pobierz wniosek dla dyrekcji


Znajdź swojego konsultanta oświatowego