JA I MOJA SZKOŁA NA NOWO - KLASA 1
Części składowe


Publikacje dla ucznia dostępne w ramach dotacji MEN


edukacja społeczno-polonistyczna

Kształtowanie postaw

Treści publikacji sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw uczniów i cech ich osobowości

Słuchanie i mówienie

Rozmowa nauczyciela z dziećmi i dzieci między sobą, jako podstawa do poznania zasad prowadzenia dialogu, umiejętności zadawania pytań, argumentowania, formułowania dłuższych wypowiedzi i słuchania ze zrozumieniem. Słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela. Wypowiedzi na temat ich treści i formy

Nauka czytania

Nauka czytania sylabami. Czytanie podpisów do obrazków, krótkich tekstów drukowanych i pisanych. Czytanie instrukcji

Teksty literackie

Teksty literackie dobrane pod kątem kształtowania rozumienia przez dzieci uczuć własnych i innych ludzi. Prezentacja różnych gatunków literackich

Nauka pisania

Uproszczenie kształtów liter i połączeń literowych oraz optymalne tempo ich wprowadzania

Ortografia

Nauka ortografii i gramatyki poprzez różnorodne ćwiczenia


edukacja przyrodnicza

Zbieranie informacji

Korzystanie z różnych źródeł informacji z zakresu nauk przyrodniczych, geograficznych oraz historycznych

Obserwacja, doświadczenia, eksperymentowanie

Obserwowanie zjawisk przyrodniczych, fizycznych i chemicznych, wykonywanie doświadczeń

Wyciąganie wniosków

Wnioski z obserwacji, doświadczeń i zebranych informacji ułatwiające budowanie w umyśle dziecka scalonego obrazu świata


edukacja matematyczna z elementami informatyki

Poznawanie liczb

Poznawanie liczb, działań matematycznych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, wstęp do mnożenia

Kształtowanie pojęć

Kształtowanie pojęć matematycznych metodą nauczania czynnościowego. Rozwijanie myślenia konkretnego, wyobrażeniowego i symbolicznego

Przygotowanie do programowania

Ćwiczenia wprowadzające w świat programowania, wplecione we wszystkie rodzaje edukacji

 

 


Oferta uzupełniająca w ramach dotacji MEN na rok szkolny 2020/21

kaligrafia JiMS.jpg

Zeszyt do kaligrafii

Publikacja zachęcająca dziecko do nauki pisania. Zawiera wiele ćwiczeń grafomotorycznych, takich jak: rysowanie po śladzie, rysowanie po liniach bez odrywania kredki od kartki, pogrubianie linii, kreślenie szlaczków. Ich celem jest usprawnienie pracy rąk dziecka.

Obejrzyj
inf-klasa1-cd.JPG

Płyta CD do zajęć informatycznych

Płyta zawiera gry i ćwiczenia, które poprzez zabawę uczą dzieci prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera. Ponadto daje możliwość wprowadzenia zróżnicowanej formy pracy indywidualnej. Na płycie CD dodatkowo została zamieszczona wersja do wykorzystania na tablicy interaktywnej.

jims-klasa1-pomysl-rozwiaz.JPG

Zbiór zadań dla klasy 1 - Pomyśl i rozwiąż

NOWOŚĆ 2020/2021

Zbiór zadań dla klasy 1 ‒ Pomyśl i rozwiąż autorstwa Jolanty Faliszewskiej ‒ w zajmujący sposób przyciąga uwagę dzieci i zachęca je do wysiłku poznawczego. Zamieszczone w nim zadania obejmują treści logiczno-matematyczne, m.in. orientowanie się w przestrzeni, rozwijanie uwagi, spostrzegawczości i pamięci, kształcenie umiejętności liczenia, myślenia przyczynowo skutkowego, wnioskowania, rozwiązywanie zadań i czytanie ze zrozumieniem.

Mierzenie się z rozwiązywaniem zaproponowanych zadań ma na celu kształcenie umiejętności matematycznych, zachęcanie do samodzielnego myślenia i zadawania pytań, kształtowanie odporności na trudności typu poznawczego, wytrwałości w pokonywaniu trudności oraz ciekawości poznawczej. Zadania zawarte w zbiorze dzieci mogą rozwiązywać w dowolnej kolejności, w zależności od ich aktualnych zainteresowań.

Obejrzyj
jims-klasa1-wyprawka.JPG

Wyprawka

NOWOŚĆ 2020/2021

Dodatkowe karty pracy

Obejrzyj

Oferta dodatkowa - Domowniczki i Sprawdziany

domowniczki_jims.JPG

Ja i moja szkoła na nowo. Domowniczki - 5 części

W Domowniczkach zaproponowano współpracę nauczyciela z rodzicami, która sprzyja świadomemu włączaniu się rodziców w proces edukacji dziecka. Domowniczek pozwala rodzicom obserwować przebieg edukacji dziecka i dostrzegać napotykane przez nie trudności oraz szczególne uzdolnienia.
Domowniczki to ćwiczenia pobudzające różne aktywności dzieci: rozwijające spostrzegawczość, uwagę słuchową i pamięć oraz umiejętności liczenia, rozpoznawania liter, pisania liter, sylab, wyrazów i zdań, czytania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania, ćwiczenia usprawniające drobne ruchy rąk itp. Na końcu każdego zeszytu znajdują się ilustrowane opowiadania i rymowanki do czytania – samodzielnego lub z niewielką pomocą rodziców.
Ćwiczenia w Domowniczkach przeznaczone są na cztery dni w tygodniu (bez zadawania pracy na piątek).

sprawdziany_jims.JPG

Ja i moja szkoła na nowo. Sprawdziany - 2 części

Sprawdziany pozwalają na weryfikację najważniejszych wiadomości i umiejętności ucznia określonych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (MEN z 14 II 2017 roku). Sprawdziany, zaproponowane w wersjach A i B, posiadają kartotekę, w której uwzględniono punkty podstawy programowej, prawidłowe odpowiedzi i punktację oraz propozycje ocen.
Sprawdzian półroczny należy przeprowadzić w pierwszym tygodniu stycznia, a sprawdzian roczny – w połowie maja. Są one podzielone na części: polonistyczną, przyrodniczą i matematyczną, i należy je przeprowadzać fragmentami.

 

 


Jak poruszać się po cyklu?

 


podręcznik

 


ćwiczenia

 

 


Obudowa metodyczna

pm_kl1.jpg

Poradniki metodyczne, cz. 1–5

Publikacje zawierają treści nauczania wraz z odniesieniami do nowej podstawy programowej. W poradnikach znajdą się m.in.:

– rozkłady materiału
– odniesienia do podstawy programowej
– oczekiwane osiągnięcia uczniów
– scenariusze zajęć
– scenariusze pracy z lekturą
– scenariusze na dni bez podręcznika

cd_jims.png

Płyty muzyczne, cz. 1–2

Piosenki, melodie, podkłady muzyczne. Materiał na płycie zintegrowany jest ściśle z edukacją muzyczną.

jimstab.JPG

Tablice demonstracyjne

NOWOŚĆ 2020/2021

Zawierają ilustracje i zdjęcia. Stanowią niezbędną pomoc do przeprowadzenia w grupie ciekawych zajęć, które sprzyjają rozwijaniu zarówno umiejętności społecznych, jak i komunikacyjnych.

Obejrzyj
pr_kl1.jpg

Program edukacji wczesnoszkolnej

multibook_jims.jpg

Multibook

jims-klasa1-dwuznaki.JPG

Karty z literami i dwuznakami

NOWOŚĆ 2020/2021

Zestaw 44 dwustronnych kart, na których znajdują się wzory liter drukowanych i pisanych
(z oznaczeniem kierunku kreślenia), wyrazem podstawowym zilustrowanym zdjęciem oraz modelami: wyrazowym, sylabowym i głoskowym. Na planszach znajdują się także sylaby, wyrazy, zdania i krótkie teksty do samodzielnego czytania przez dziecko. Karty to praktyczna pomoc dydaktyczna, która ułatwi nauczycielowi wprowadzenie liter i dwuznaków.

Obejrzyj

 

 


Dokumenty dla dyrekcji

Pobierz wniosek dla dyrekcji


Znajdź swojego konsultanta oświatowego