• Be Happy

  Diagnoza Be Happy

   


  Edukacja wczesnoszkolna, Klasa 1

  Narzędzia diagnostyczne

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 • Gra w kolory 2020/21, Oto ja, Ja i moja szkoła na nowo

  Diagnoza ucznia klas I-III - program do pobrania

   


  Edukacja wczesnoszkolna, Klasa 1, Klasa 2, Klasa 3

  Narzędzia diagnostyczne

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 • Oto ja

  Arkusz obserwacji ucznia rozpoczynającego naukę

   


  Edukacja wczesnoszkolna, Klasa 1

  Narzędzia diagnostyczne

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 • Gra w kolory 2020/21, Ja i moja szkoła na nowo

  Przykładowe karty diagnostyczne kl. 1

   


  Edukacja wczesnoszkolna, Klasa 1

  Narzędzia diagnostyczne

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 • Gra w kolory 2020/21

  Arkusz gotowości szkolnej

   


  Edukacja wczesnoszkolna, Klasa 1

  Narzędzia diagnostyczne

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub