Lista produktów

 • PUS Liczę w pamięci 3

  „Liczę w pamięci” to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych.

  zobacz więcej
 • PUS Liczę w pamięci 4

  „Liczę w pamięci” to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych.

  zobacz więcej
 • PUS Liczę w pamięci 1

  „Liczę w pamięci” to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych.

  zobacz więcej
 • PUS Liczę w pamięci 2

  „Liczę w pamięci” to bogaty zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań matematycznych.

  zobacz więcej
 • PUS Kto? Co? Rzeczownik 2

  „Kto? Co? Rzeczownik 2” to zbiór ćwiczeń i zabaw językowych kształtujących oraz utrwalających pojęcie rzeczownika. Przeznaczony jest dla dzieci, które poznały tę część mowy w podstawowym zakresie.

  zobacz więcej
 • PUS Idę do szkoły 4

  „Idę do szkoły” to książeczki pełne gier i zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, dla starszych przedszkolaków oraz dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

  zobacz więcej
 • PUS Kto? Co? Rzeczownik 1

  Książeczka „Kto? Co? Rzeczownik 1” zawiera zestaw ćwiczeń językowych utrwalających pojęcie rzeczownika, łączących elementy gramatyki, frazeologii i stylistyki.

  zobacz więcej
 • PUS Idę do szkoły 3

  „Idę do szkoły” to książeczki pełne gier i zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, dla starszych przedszkolaków oraz dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

  zobacz więcej
 • PUS Idę do szkoły 1

  „Idę do szkoły” to książeczki pełne gier i zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, dla starszych przedszkolaków oraz dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

  zobacz więcej
 • PUS Idę do szkoły 2

  „Idę do szkoły” to książeczki pełne gier i zabaw ogólnorozwojowych w formie obrazkowej, dla starszych przedszkolaków oraz dzieci rozpoczynających naukę w szkole.

  zobacz więcej
 • PUS Happy English 2

  W książce „Happy English 2” znajdują się ćwi- czenia utrwalające i poszerzające słownictwo związane z produktami żywnościowymi, życiem w mieście, nazwami czynności, określaniem cech osób i przedmiotów.

  zobacz więcej
 • PUS Gutek i Balbina 2

  „Gutek i Balbina” to bohaterowie książki o tematyce ekologicznej, obejmującej także zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  zobacz więcej
 • PUS Happy English 1

  „Happy English 1” to książeczka opracowana z myślą o dzieciach rozpoczynających naukę języka angielskiego. Ułożone tematycznie ćwiczenia pozwalają na szybkie opanowanie podstawowego słownictwa dotyczącego domu, szkoły, zabawy i codziennych zajęć.

  zobacz więcej
 • PUS Gutek i Balbina 1

  „Gutek i Balbina” to bohaterowie książki o tematyce ekologicznej, obejmującej także zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  zobacz więcej
 • PUS Gramatyka na wesoło 1

  „Gramatyka na wesoło 1 i 2” jest próbą nowego spojrzenia na zagadnienia gramatyki języka polskiego.

  zobacz więcej