Rejestracja

załóż konto

Twój profil


DyrektorNauczyciel — główne miejsce pracy

Gdzie studiujesz?

Miejsce zamieszkania

Twoje dane

Newsletter


Oświadczenia


Państwa zgoda jest dla nas ważna.
Lubimy dzielić się wiedzą jednak nie za wszelką cenę.
Chcemy pozostać z Państwem w kontakcie ale musimy działać zgodnie z prawem.
Warto wiedzieć więcej. Dlatego wyrażając odpowiednie zgody otrzymacie Państwo gwarancję, że będziemy się kontaktować tylko w ważnych dla Was sprawach.

Zgodnie z Art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w: 25-561 Kielce, ul. Witosa 76 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr: 0000047059 Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 657-008-22-45, REGON: 008149990
 2. kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl; sos_dane@mac.pl
 3. w przypadku wyrażenia przez Państwa stosownej zgody* – Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  * należy zapoznać się z dokumentem i dokonać przemyślanych wyborów

  WYMAGANE DLA PEŁNEGO FUNKCJONOWANIA STRONY:

  Wyrażam zgodę na:

  OPCJONALNE:

  Wyrażam zgodę na:
 4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające, tj. – firmy powiązane kapitałowo z administratorem danych: MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o. i Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 lat od czasu ich pozyskania / aktualizacji lub do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego
 6. posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych*
 7. W przypadku uznania iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne
 9. Państwa dane mogą być poddane profilowaniu – będą analizowane wybory zakupowe celem oferowania produktów i usług administratora spełniających Państwa dotychczasowe preferencje i zainteresowania
 10. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.