Odencyklopedyzować geografię! Ale jak?

o konferencji


Gdzie leży Grecja? Jakie miasto jest stolicą Danii? Skąd wypływa Wisła? Pytanie i odpowiedź. Ta najczęstsza forma nauczania i sprawdzania wiedzy encyklopedycznej opiera się na odpytywaniu z suchych faktów, bez próby przedstawiania ich w sposób barwny, a przez to atrakcyjny dla uczniów. A przecież geografia to wspaniały przedmiot do popisu dla nauczyciela. Wspólnie z naszym ekspertem – panem Dominikiem Marszałem - podpowiadamy, jak to zrobić.

Dominik Marszał - przyrodnik, nauczyciel, badacz edukacji; absolwent Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych przy polskich i międzynarodowych badaniach kompetencji przyrodniczych. Współpracował z Centralną Komisją Egzaminacyjną w projekcie „Budowa banków zadań”. W pracy szkolnej stosuje nowoczesne metody aktywizowania uczniów i propaguje holistyczne podejście do nauki i aktywność poznawczą. Współautor zeszytów ćwiczeń do gimnazjum, scenariuszy zajęć, podręcznika elektronicznego, gier edukacyjnych. Jest autorem wielu artykułów publikowanych w takich czasopismach, jak np. „Geografia w szkole”, „Biologia w szkole”, „Dyrektor szkoły”. Lubi podróżować w nieznane zakątki Polski i świata, najchętniej na rowerze.

Pan Dominik Marszał jest współautorem najnowszego podręcznika „Geografia” dla klasy 5 szkoły podstawowej, wydanego przez uznane wydawnictwo MAC Edukacja.

Serdecznie zapraszamy na e-konferencję!

 

geografia_kwadrat.png

 

 

Seria Geografia jest przeznaczona dla uczniów klas 5–8. W klasach 5, 6 i 8 materiał jest przeznaczony na 1 godzinę tygodniowo, a w klasie 7 – na 2 godziny tygodniowo. Zakres treści jest zgodny z podstawą programową, a proponowane metody pracy – z nowoczesnymi metodami nauczania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ o SERII
ZOBACZ PODRĘCZNIK DO KLASY 5