Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej

o konferencji


Pobierz prezentację z e-konferencji Pobierz zestawienie starej i nowej podstawy programowej

Jakie zmiany czekają nauczycieli klas 1-3 w roku szkolnym 2017/18? O realizacji założeń nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej w kolejnym odcinku e-konferencji opowiedzą dr Ewa Szumilas – adiunkt na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK i Dorota Majchrzyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Kielcach, wieloletni nauczyciel praktyk.

Godzinny odcinek e-konferencji dostępny do godziny 22:00

Wyłącznie w dniu premiery:

  • Możliwość wygenerowania certyfikatu uczestnictwa w e-konferencji
  • Możliwość zadania pytania ekspertowi w panelu dyskusyjnym pod oknem z filmem

pytania i odpowiedzi eksperta


13.04.2017
15:19
Pytanie:

Czy trzeba będzie mieć specjalne uprawnienia do prowadzenia zajęć komputerowych w klasach 1 - 3?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Nie
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
15:21
Pytanie:

Witam - czy klasę pierwszą może prowadzić dwóch nauczycieli? Jak podzielić godziny przypadające na edukację w tej klasie ?
Anna Kumpin

Odpowiedź:

Np. nauczyciel może prowadzić wychowanie fizyczne lub edukacje plastyczna lub muzyczną
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
15:24
Pytanie:

Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien do 2020 roku uzyskać wykształcenie z języka obcego? Są jakieś zmiany w tym zakresie?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Zostaną określone w rozporządzeniu kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i szkołach.
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
15:44
Pytanie:

D. dobry! Kto powinien wyposażyć klasę w nowe pomoce: komputery, gry itp.? Pracuję w szkole od ponad 30 lat. Od samego początku dysponuję tą samą tablicą i kredą, tymi samymi ławkami i krzesełkami. Brak jakichkolwiek pomocy dydaktycznych. ( 2 mapy , które otrzymałam pisząc jakiś program i magnetofon). Łatwo jest pisać w PP , co powinno być w klasach, z czego powinni korzystać uczniowie, ale nikt nie uzupełnia bazy szkół. W zamian za to mówi się o tym, że wszystko jest w gestii nauczycieli, może i powinno się powiedzieć prawdę, że szkoły są nieprzygotowane, by w 100% realizować PP.
Mariola Nabywaniec

Odpowiedź:

Organ prowadzący szkoły i placówki jest odpowiedzialny za wyposażenie pracowni, klas w pomoce dydaktyczne, dyrektorzy szkół otrzymują tez na ten cel fundusze.
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
15:44
Pytanie:

Witam serdecznie. W klasach I- III uczę od 38 lat i zawsze uczyliśmy dzieci wartości - to żadna nowość...
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Ma Pani rację, podstawa programowa wskazuje na najważniejsze umiejętności, które rozwija się u dziecka w ramach kształcenia ogólnego. Refleksyjny nauczyciel zawsze dostosowuje tematykę do możliwości, potrzeb i zainteresowań dzieci.
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
16:03
Pytanie:

Uczę w klasie pierwszej. Moi uczniowie to dzieci sześcioletnie (z września 2016). Kilkoro dzieci słabo sobie radzi w klasie I i według mnie najlepiej, aby powtórzyło rok. Czy muszę wysyłać ucznia na badania do PPP? Dodam, iż obawiam się, czy rodzice pójdą na badanie. (Zgadzają się na pozostawienie w klasie I) Małgorzata Czapiewska
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Tak poradnia wyda orzeczenie w sprawie odroczenia dziecka od nauki w klasie I
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
16:39
Pytanie:

Dzień dobry, Czy w związku ze zmianami w edukacji wczesnoszkolnej, są przewidywane egzaminy końcowe w klasie trzeciej? Romana Urbaniak
Romana Urbaniak

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie. Do tej pory nauczyciele przeprowadzali testy kompetencji.
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
17:15
Pytanie:

Witam! Moje pytanie dotyczy wydzielenia przedmiotów w edukacji wczesnoszkolnej i możliwości prowadzenia ich przez specjalistów. Wspomnę, że nauczyciel ew ma tylko 18 godzin ("goły" etat). Jeżeli specjaliści (muzyk, plastyk ...) zabiorą mu te godziny to nie będzie miał całego etatu. (tym straszy dyrektor). Czy my - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nie jesteśmy specjalistami w tym zakresie, tylko nauczycielami gorszego gatunku? Rozgoryczona nauczycielka ew z 30 letnim stażem
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Oczywiście dyrektor nie ma prawa ograniczać Pani etatu, jeżeli posiada Pani kwalifikacje w zakresie nauczania początkowego lub kształcenia zintegrowanego. Dyrektor może zaproponować nauczycielowi np. muzykowi lub w-f prowadzenie takich zajęć w Pani klasie. Natomiast Pani musi zaproponować inne zajęcia zgodnie z kwalifikacjami w pełnym wymiarze godzin.
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
20:43
Pytanie:

Dlaczego ograniczono w klasach drugich i trzecich tygodniowe pensum godzin z edukacji wszesnoszkolnej z 19 godz. do 18 tygodniowo?Prosta matematyka: to odebranie około 30 godzin zajęć rocznie razy 2 lata to 60 godzin zajęć mniej w cyku trzyletnim. Moim zdaniem to to bardzo niekorzystna zmiana. Z czego zrezygnować przy okrojeniu czasu przebywania dziecka w szkole?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

W klasach I-III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) podziału godzin w każdej klasie na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, informatyka, technika i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, informatyki lub wychowania fizycznego nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli innym niż nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie edukacji wczesnoszkolnej, wymiar godzin tych zajęć wynosi dla: a) języka obcego nowożytnego – po 2 godziny w każdej klasie, b) edukacji muzycznej, edukacji plastycznej i informatyki – po 1 godzinie w każdej klasie, c) wychowania fizycznego – po 3 godziny w każdej klasie. Ponadto w ramowym planie nauczania w cyklu zostały przydzielone 2 godziny dyrektorskie, które nie są przydzielone na poszczególne edukacje lecz na zajęcia dla dzieci umożliwiające im rozwijanie zdolności lub wsparcie dla uczniów potrzebujących pomocy.
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
20:50
Pytanie:

Witam czy zasadne jest aby w jednej klasie uczyło 2 nauczycieli po polowie etatu tylko dlatego , ze ktos ukonczyl dodatkowe kwalifikacje i trzeba mu oddac godziny a ja z 27 stazem w nauczaniu poczatkowym musze mu oddac? jak to sie ma do pracy z dziecmi gdzie o podziale edukacji decyduje nauczyciel oraz kazdy n-l ma swoje metody pracy, czy nie robi sie dzieciom wody z mozgu , bo kazda wymaga czy ocenia inaczej?
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Edukacja wczesnoszkolna ma charakter nauczania zintegrowanego, w tych klasach powinien uczyć jeden nauczyciel. Możliwe jest, by w edukacji wczesnoszkolnej inny nauczyciel specjalista prowadził edukacje muzyczną lub plastyczną lub wychowanie fizyczne pod warunkiem, że ten nauczyciel będzie miał uzupełniony etat np. w świetlicy. Odpowiedzialność za prawidłową realizacje zajęć ponosi dyrektor szkoły. Z pewnością nie wskazane jest, by w edukacji wczesnoszkolnej uczyło dwóch nauczycieli np. dzieląc etat na pół.
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
21:06
Pytanie:

Czy do klasy pierwszej bedą podręczniki ministerialne, czy od wybranych wydawnictw?
anna dutkiewicz

Odpowiedź:

To nauczyciel wybiera i decyduje z jakich podręczników będzie korzystał. Podręczniki ministerialne pozostają na stanie szkoły, mogą stanowić materiał pomocniczy na różnych zajęciach z uczniami, jednak nie obowiązują już od nowego 2017/2018 r. Dobrze jest ustalić w gronie koleżanek nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedyskutować jakie podręczniki byłyby wskazane i dlaczego. Na ten cel jest przeznaczona dotacja celowa (W dniu 31 marca 2017 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r , poz. 691).
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
21:40
Pytanie:

Dzień dobry. We wrześniu będę miała klasę 1. Proszę wyjaśnić mi, jak wygląda sprawa podręczników. Czy wybierając podręcznik np. wyd. Mac wybieram go dla swojego trzyletniego cyklu czy również moje koleżanki w przyszłości będą musialy z niego również korzystać? I dodatkowo, kiedy zaczyna się zamawianie podręczników i materiałów cwiczeniowych w wydawnictwach wg nowych zasad?
Paulina Gebka

Odpowiedź:

Już można zamawiać wstępnie, znając liczbę dzieci w poszczególnych klasach. Zresztą korekty dotyczące zamówień podręczników dokonuje się później. Wcześniej udzieliłam odpowiedzi na ten temat. Przedstawiciele wydawnictw przyjdą do państwa do szkoły. Każda szkoła a nawet nauczyciel ma kontakt z przedstawicielem firmy wydawniczej. Najczęściej kontaktuje się on z nauczycielami, oni zamawiają konkretne podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Natomiast załącznik do rozporządzenia (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r , poz. 691) należy uzupełnić po zebraniu wszystkich zamówień nauczycieli w danej szkole, bo dotyczy on zarówno klas edukacji jak i klas IV-VII. W mojej szkole ja (dyrektor) zbieram tylko od nauczycieli zamówienie liczbowe konkretnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych klas i wypełniam zbiorową tabelkę w ekselu dla całej szkoły.
Dorota Majchrzyk

13.04.2017
21:51
Pytanie:

Witam. Muszę powiedzieć, że jestem rozgoryczona faktem, że ukończyłam podyplomowe studia "Informatyka w szkole", płacąc za nie z własnej kieszeni, a teraz okazuje się, że każdy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej może prowadzić zajęcia komputerowe z uczniami. Szkoda tylko, że koleżanki przychodzą i proszą o gotowe ćwiczenia, bo nie wiedzą jak mają materiał na zajęciach komputerowych realizować, a ministerstwo nie zwraca na to uwagi.
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Formy kształcenia i dokształcania dokonuje się w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Jeżeli Pani ukończyła takie studia to można porozmawiać z dyrektorem i koleżankami w klasach I-III, by umożliwić Pani zajęcia z tej edukacji. Dyrektor będzie musiał wtedy dla tych nauczycieli zaproponować inne zajęcia. Decydując się na takie studia trzeba zawsze rozmawiać z dyrektorem czy jest szansa zatrudnienia nie tylko w edukacji wczesnoszkolnej ale również np. w klasach IV-VIII. Ze względu na fakt, że w podstawie programowej przewidziane jest m.in. programowanie wizualne (realizacja własnych pomysłów i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, prostych sytuacji lub historyjek, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego) szkoda byłoby nie wykorzystać Pani wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Dlatego warto zapytać dyrektora czy istnieje możliwość, by Pani mogła realizować w sposób profesjonalny takie zajęcia. Są też godziny do dyspozycji dyrektora może właśnie w ramach tych godzin mogłaby Pani prowadzić zajęcia dla uczniów szczególnie zainteresowanych informatyką i wykorzystywaniem możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się. Życzę Pani powodzenia, proszę pamiętać, że zdobyta wiedza na pewno się przyda, jeżeli nie teraz to z pewnością w przyszłości.
Dorota Majchrzyk

Powyższe pytania zostały zadane podczas czatu z ekspertem MAC po premierze e-konferencji.