LIVE: Awans zawodowy w roku 2021 – poradnik nauczyciela i dyrektora szkoły, cz. 1

o konferencji


Zgodnie z brzmieniem art. 9b ust. 1 ustawy Karta nauczyciela warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Sprawdźmy jakie terminy i zasady obowiązują nauczycieli kończących staż w 2021 r.