LIVE: Zakończenie stażu i awans zawodowy w czasie pandemii, cz. 2

o konferencji


Nauczyciele odbywający staże na kolejny stopień awansu zawodowego pytają, w jakim terminie zakończy się odbywany przez nich staż. Czy okres pracy z wykorzystaniem metod i technik na odległość spowoduje jego wydłużenie? A co z nauczycielami, którzy ze względu na pandemię pozostawali w gotowości do pracy, na zasiłku opiekuńczym lub zostali zobligowani do odbycia obowiązkowej, dwutygodniowej kwarantanny?

Poznaj odpowiedzi na najbardziej palące pytania dotyczące zakończenia stażu.