LIVE: Bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji zdalnych

o konferencji


Lekcje zdalne rodzą nowe zagrożenia. Kto w praktyce ponosi odpowiedzialność za dziecko, które uczy się zdalnie? Jak zadbać o jego bezpieczeństwo?