[Retransmisja] Jak uczą się ludzie dorośli?

o konferencji


Jak uczą się dorośli? Andragogika, czyli kształcenie dorosłych, powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część składową pedagogiki ogólnej i filozofii wychowania. Jej rozwój związany jest także z antropologią filozoficzną, psychologią człowieka dorosłego, etyką, socjologią kultury i wychowania, historią oświaty i myśli pedagogicznej.

Czy osoby dorosłe są w stanie uczyć się efektywnie? I jak zatem powinna być prowadzona edukacja nauczycieli i rodziców?