LIVE: Obserwacja zajęć w czasach kształcenia na odległość

o konferencji


Odpowiedzi na Wasze pytania:

  • Czy dyrektor może wejść do klasy na lekcję bez uprzedzenia, czy tylko po wcześniejszym umówieniu się?
  • Czy dyrektor może przyjść do mnie na obserwację kilka razy w ciągu roku szkolnego, a do innych nauczycieli tylko raz albo w ogóle?
  • Czy dyrektor może przyjść na obserwację trwającą 10–20 minut, czy powinien być na całych zajęciach?

Zapraszamy!