Ocena pracy nauczyciela w czasie epidemii

o konferencji


Czy w okresie kształcenia na odległość można przeprowadzić ocenę pracy nauczyciela, czy też należy przełożyć ją na kolejny rok szkolny? Czy praca zdalna przedłuża czas na dokonanie oceny pracy? I czy jest możliwa ocena pracy zdalnej?