LIVE: Sankcje wynikające z przekroczenia uprawnień nauczyciela

o konferencji


Nie ulega wątpliwości, że szkoła powinna stanowić bezpieczne miejsce nie tylko dla uczniów, ale również jej pracowników. Bezpieczeństwo to może być zapewnione dzięki skrupulatnemu przestrzeganiu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i pracy oraz właściwemu wykonywaniu obowiązków przez nauczycieli. Problem pojawia się jednak z chwilą, gdy pedagog przekracza swoje uprawnienia lub nie dopełnia nałożonych na niego obowiązków.