[Retransmisja] Wynagrodzenie zasadnicze i dodatki nauczycieli

o konferencji


Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli ma charakter obligatoryjny – należy się każdemu nauczycielowi. Natomiast pozostałe składniki – dodatki, nagrody i inne świadczenia – przysługują nauczycielowi, który nabędzie do nich prawo m.in. za pracę w określonych warunkach, staż pracy czy też spełnienie innych warunków określonych przez przepisy o wynagradzaniu nauczycieli. Jakie czynniki kształtują zatem wynagrodzenie nauczycieli?