LIVE: Wytyczne dla klas 1-3 po wznowieniu nauki stacjonarnej

o konferencji


Komentarz praktyczny do aktualnej sytuacji dotyczącej powrotu uczniów klas 1-3 do szkół. Zapraszam!