Dokumentowanie pracy nauczyciela

o konferencji


W wielu szkołach nauczyciele obarczani są nie zawsze uzasadnionymi obowiązkami biurokratycznymi polegającymi na konieczności pisemnego sporządzania różnego rodzaju planów i innych opracowań. Czy to wymysły czy obowiązek wynikający z przepisów prawa?