Duński przepis na szkołę - skandynawskie edu-inspiracje

o konferencji


Gościem specjalnym w czasie tego LIVE'a będzie Anna Trøjmer - polska nauczycielka w duńskiej szkole.
Du
ńczycy to ponoć najszczęśliwszy naród na świecie, który zna przepis na radosną i skuteczną edukację. Czy tak jest rzeczywiście? Dołącz koniecznie jeśli chcesz się dowiedzieć.

Na spotkaniu omówimy zagadnienia:
1) jak wygl
ąda życie polskiego nauczyciela w Danii,
2) jakie standardy dydaktyczne i rozwi
ązania systemowe oferuje Skandynawia w zakresie edukacji,
3) jakie inspiracje i rozwi
ązania warto przenieść na nasze edukacyjne podwórko.