Jak motywować w kształceniu na odległość?

o konferencji


Zagadnienie motywacji i zaangażowania osób uczących się jest jednym z najważniejszych problemów dydaktyki zdalnego nauczania. Jak zatem motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?