Nauczyciel wobec wyzwań edukacji w świecie on-line

o konferencji


Zdalne nauczanie na dobre zagościło w naszych domach. Dzisiaj wspólnie z naszym gościem – panią Dorotą Nowocień – porozmawiamy o tym,
w jaki sposób radzić sobie z własnymi emocjami, stresem, a jednocześnie doskonalić umiejętności w świecie nauki on-line.

Dorota Nowocień – jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ( kierunku filologia polska), a także obecnie wykładowcą akademickim na tej samej uczelni na której prowadzi Akademię Motywacji.

Wśród zainteresowań naszego gościa niezmiennie pozostają relacje międzyludzkie, motywacja i samorozwój.

Serdecznie zapraszamy!