Nowy arkusz do badania gotowości szkolnej dziecka

o konferencji


Sprawdzam, ale nie egzaminuję. Dokument gotowości szkolnej dziecka, to tak naprawdę najważniejszy dokument z jakim dziecko wychodzi z edukacji przedszkolnej. Dzięki niemu nauczyciel może dokonać diagnozy w oparciu o podstawę programową w czterech sferach rozwoju dziecka: fizycznej, społecznej, emocjonalnej i poznawczej. O tym w jaki sposób sprawdzić gotowość dziecka do nauki szkolnej porozmawiamy z naszą ekspertką – Wiktorią Kowalską. Zapraszamy!