Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii

o konferencji


Ogłoszenie stanu epidemii wiąże się e zmianą uprawnień i obowiązków pracodawców wobec pracowników.

  1. Jaki wpływ na pracę nauczyciel ma kształcenie na odległość? 
  2. Jak dokumentować pracę nauczycieli i jaki jest wymiar tygodniowego czasu pracy?
  3. Wreszcze jak powinnia wyglądać praca pedagogów, psychologów i bibliotekarzy?
  4. I jak kształcenie na odległość wpłynie na przebieg awansu zawodowego?

Zapraszamy na e-konferencję: Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii.

pytania i odpowiedzi eksperta