Rola pomocy dydaktycznych we wczesnej edukacji matematycznej

o konferencji


Umiejętność liczenia to kluczowa umiejętność matematyczna, ale sam proces jej nabywania jest bardzo złożony. Jak wspierać przedszkolaki w rozwoju tej umiejętności?

O nauczaniu matematyki w przedszkolu rozmawiamy z dr hab. Barbarą Bilewicz-Kuźnią