[RETRANSMISJA - webinar @KTYWNI] Ruch kadrowy nauczycieli w czasach pandemii

o konferencji


Retransmisja webinaru'u przeprowadzonego 5 maja na grupie FB @KTYWNI
https://www.facebook.com/groups/MacAktywni/
 

Podejmując decyzje kadrowe wobec grupy nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, dyrektor szkoły musi liczyć się ze skutkami prawnymi tych decyzji. Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, które z kryteriów wyboru nauczyciela do zwolnienia dyrektor powinien traktować bardziej lub mniej priorytetowo.

Należy wyraźnie podkreślić, że prawidłowość zastosowania przez dyrektora przesłanek doboru nauczycieli do zwolnienia jest uzależniona od okoliczności konkretnego przypadku, a wybór do zwolnienia nie może mieć jednak nigdy charakteru dowolnego lub dyskryminującego.

 

pytania i odpowiedzi eksperta