Sprawdziany, diagnozy, testy

o konferencji


Sprawdziany, diagnozy, testy to źródło ustawicznego stresu dla uczniów, ale też rodziców i nauczycieli. Czy istnieje jakiś sposób żeby zmienić tę sytuację?
Nasz ekspert – dr Beata Szurowska – podpowie jak sprawdzać i oceniać kompetencje uczniów w szkole podstawowej w sposób przyjazny dla ucznia, nauczyciela i rodzica.

Wyłącznie w dniu premiery:

  • Możliwość wygenerowania certyfikatu uczestnictwa w e-konferencji
  • Możliwość zadania pytania ekspertowi w panelu dyskusyjnym pod oknem z filmem 

pytania i odpowiedzi eksperta


17.10.2019
16:01
Pytanie:

Szanowna Pani Doktor. Uczę w klasach terapeutycznych, w których osiągnięcie jakiegokolwiek pozytywnego wyniku wymaga wielkiego wysiłku i zaangażowania nie tylko nauczyciela, ale i ucznia. Co zrobić, jak się zachować, kiedy "GÓRA" krytykuje pracę po np. sprawdzianach zewnętrznych, twierdząc, że nic się nie robiło przez cały okres edukacji, skoro są takie niskie wyniki. Dla mnie zdobycie przez ucznia 8 - 10 p. na 40 możliwych jest już sukcesem. Pozdrawiam
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Bardzo mi przykro, że w taki sposób jest oceniana Pani praca. Tak, jak wielokrotne powtarzałam, wyniki testów i sprawdzianów nie mogą być podstawą do oceny pracy nauczyciela, szczególnie w klasach terapeutycznych (ze względu na różne potrzeby edukacyjne oraz specyfikę pracy z uczniem). Warto podkreślać, jak wartościowa jest Pani praca, zwracać uwagę innych (rodziców, nauczycieli, dyrekcji) na postępy Pani uczniów, np. prezentując prace uczniów na zebraniach Rady Pedagogicznej, które pokazują, jak zmieniły się umiejętności dziecka, dzięki pracy pod Pani kierunkiem. Warto również w ten sam sposób rozmawiać z rodzicami uczniów – jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki temu będą oni lepiej rozumieć problemy dziecka, pomagać i wspierać oraz doceniać wysiłek; nawet jeśli wyniki nadal nie są takie jak innych dzieci w klasie. Poza tym, świadomy rodzic będzie również doceniał Pani pracę, oceniając zaangażowanie, profesjonalizm i czas poświęcony dziecku; bez odwoływania się do wyników egzaminów zewnętrznych. Życzę samych sukcesów i uśmiechów dzieci, które pod Pani kierunkiem z radością będą codziennie nabywać nowe umiejętności (nawet jeśli będzie to wymagało więcej czasu).
dr Beata Szurowska

17.10.2019
22:04
Pytanie:

Czy dobrze jest i należy zapowiadać uczniom klas I-III sprawdziany
Jadwiga Szulc

Odpowiedź:

Należy pamiętać, że ważna jest atmosfera, w której przeprowadzany jest sprawdzian. Dlatego warto zapowiedzieć sprawdzian, ale bez budowania wokół tego wydarzenia niepotrzebnego napięcia. Poza tym, szczególnie w klasach I-III sprawdziany w dużej mierze odnoszą się do sprawdzenia kompetencji kluczowych, których nabywanie związane jest przede wszystkim z rozwojem dziecka, więc należy je traktować diagnostycznie, jako podstawę do zaplanowania określonych działań (jeśli określona umiejętność wymaga dodatkowych ćwiczeń). Równie ważne jest omówienie wyników z każdym dzieckiem (tak, żeby motywować do działania, ale nie wpływać niekorzystnie na samoocenę dziecka).
dr Beata Szurowska

17.10.2019
22:26
Pytanie:

Czy zapowiadac diagnozę wstępną i końcową? Ak traktowac jej wyniki - tylko procentowo czy tez oceniac stop niema ? Różne praktyki stosuje się w szkole .
Pytanie anonimowe

Odpowiedź:

Praktyki stosowane w szkołach są różne. W przypadku diagnozy (zarówno wstępnej jak i końcowej) warto uprzedzić uczniów, opowiedzieć jak będzie przebiegała i zadbać o dobrą, serdeczną atmosferę. Dzieci, które będą mniej zestresowane, na pewno osiągną wyższe wyniki. Wyniki diagnozy są informacją przede wszystkim dla nauczyciela i rodzica, więc nie ma potrzeby stawiania ocen – dużo ważniejszy jest szczegółowy opis poziomu kompetencji, który będzie podstawą do zaplanowania konkretnych działań (np. opracowania programu działań naprawczych czy zaplanowania zajęć dodatkowych dla dziecka zdolnego).
dr Beata Szurowska

Powyższe pytania zostały zadane podczas czatu z ekspertem MAC po premierze e-konferencji.