LIVE: Znieważenie nauczyciela przez ucznia

o konferencji


Na terenie szkoły lub poza nią, w związku z organizowanymi zajęciami, może dochodzić do sytuacji nieprzyjemnych dla nauczyciela. Mogą polegać na kierowaniu pod adresem pedagoga słów powszechnie uznawanych za obelżywe, obraźliwym zachowaniu czy też agresji. Mówimy wówczas o znieważeniu nauczyciela przez ucznia, które może przybrać formę pisemną, ustną lub gestu.
Uczeń może wyładowywać w ten sposób swoją niechęć wobec nauczyciela bez żadnego powodu lub jego zachowanie może być reakcją na polecenie pedagoga, z którym się nie zgadza.

Czy w takim przypadku nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej przepisami prawa?