Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej?

o konferencji


Obowiązek nauki zdalnej przestawił edukację na inne tory w bardzo krótkim czasie – zarówno praca nauczycieli, jak i nauka uczniów wygląda dzisiaj inaczej. Od wszystkich wymagane są nowe kompetencje, umiejętność korzystania z nowych technologii i otwartość na zmianę.

Na dzisiejszej e-konferencji wraz z naszym ekspertem – Panią Moniką Wisłą – przybliżymy Państwu kilka zasad nauczania zdalnego w edukacji wczesnoszkolnej. Porozmawiamy na temat motywowania uczniów, narzędzi do nauczania cyfrowego, podpowiemy jak wykorzystać dydaktyczne materiały edukacyjne w nauczaniu zdalnym.

Zakres tematyczny:

1. Zasady nauczania zdalnego.
2. Podstawowe narzędzia w pracy zdalnej.
3. Jak wykorzystać materiały edukacyjne podczas pracy zdalnej.
4. Cyberbezpieczeństwo w nauczaniu zdalnym.

pytania i odpowiedzi eksperta