[LIVE Z KLASĄ] Roman Lorens - Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

o konferencji


Zmiany w ustawach dotyczących edukacji dotykają wielu aspektów działalności jednostek oświatowych w Polsce. Jak nowe i zmienione akty prawne wpłyną na praktyczne aspekty funkcjonowania przedszkoli i szkół?