LIVE: Autoewaluacja pracy nauczyciela

o konferencji


Ewaluacja są to działania, za pomocą których analizujemy aktywności społeczne i ich skuteczność w kontekście oceny realizacji celów. Ewaluacja stanowi formę kontroli i oceny oraz jest rozumiana jako refleksja nad własnym działaniem.
Czy nauczyciel potrzebuje autoewaluacji?