[LIVE Z KLASĄ] Roman Lorens - Awans zawodowy nauczyciela w okresie przejściowym

o konferencji


Od września nowy system awansu - można go ukończyć na starych zasadach. W jaki sposób przepisy przejściowe uwzględniają sytuację nauczycieli mających stopnie awansu zawodowego?