LIVE: Główne założenia projektu MEiN „Edukacja dla wszystkich”

o konferencji


Likwidacja części poradni oraz szkół specjalnych lub przekształcenia ich w jednostki innego typu – główne założenia projektu MEiN „Edukacja dla wszystkich”.

Podczas LIVE'a dowiesz się:

  •  Jakie są założenia projektowanej reformy dotyczącej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
  •  Które poradnie i szkoły specjalne mają zostać zlikwidowane?
  •  Czy likwidacja wpłynie na stan zatrudnienia?