Innowacje pedagogiczne w placówce i szkole

o konferencji


Innowacją pedagogiczną prowadzoną w publicznych szkołach i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Jak wdrożyć innowację?