Konstruowanie autorskich programów nauczania

o konferencji


Podstawa programowa i program nauczania są niezbędne do realizacji procesu dydaktycznego. Prawo oświatowe jednoznacznie definiuje oba dokumenty i z tych definicji wywodzimy różnice w ich konstrukcji, a także przydatności w sposobie wykorzystania podczas procesu nauczania. Jak skonstruować program nauczania swoich marzeń?