[LIVE Z KLASĄ] Roman Lorens - Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.

o konferencji


Czy nauczyciel musi być regularnie oceniany?
Według jakich kryteriów będzie oceniany nauczyciel?
Poniżej ilu procent maksymalnej liczby punktów nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną i jakie są jej konsekwencje?