[LIVE Z KLASĄ] Roman Lorens - Sierpniowe zebranie rady pedagogicznej

o konferencji


Sierpień jest dla dyrektora i nauczycieli miesiącem wyjątkowym... jeszcze trwają ferie, a jednocześnie w szkole rozstrzygają się kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem do nowego roku szkolnego. W jakim terminie powinno odbyć się zebranie rady? Jakie należy podjąć uchwały? Jak powołać zespoły nauczycieli?