100 MLN ZŁ i OSTATNI ROK PROJEKTU na doposażenie sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych z SUBWENCJI MEiN. Jak zdobyć finansowanie?

o konferencji


To OSTATNI ROK PROJEKTU, w którym rząd przeznacza 0,4% rezerwy m.in. na doposażenie sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych. Każda placówka, która w odpowiednim czasie złoży do organu prowadzącego stosowne wnioski ma szansę na otrzymanie dofinansowania na dokupienie wyposażenia do istniejących sal, bądź utworzenie nowych pracowni.

Do wykorzystania zostało 100 mln zł.

  • Kto może otrzymać dofinansowanie?
  • Jakie dokumenty należy złożyć?
  • Gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie?
  • Jak uniknąć odrzucenia wniosku?
  • Czy JST ponosi jakieś koszty związane z dofinansowaniem MEiN?
  • Kiedy nastąpi podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021?
  • Dlaczego Subwencje MEiN zrealizować z MAC?