[LIVE Z KLASĄ] Roman Lorens - Zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego od 1 września 2022 r.

o konferencji


W jaki sposób należy odbyć przygotowanie do zawodu nauczyciela? I jaki rodzaj dokumentacji należy dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego?