Pięcio- sześciolatek

Odkrywam-Siebie-TużTuż.png

Pakiet Odkrywam siebie. Szkoła tuż-tuż powstał na bazie naszych doświadczeń oraz w odpowiedzi  na oczekiwania nowoczesnej edukacji.

Odkrywam siebie. Szkoła tuż-tuż to element spójnej koncepcji edukacyjnej od trzylatka 
do rocznego przygotowania przedszkolnego 
opartej na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Gwarancją spójności koncepcji jest wspólny zespół autorski, dzięki czemu poszczególne poziomy cyklu są zbieżne tematycznie, a poziom trudności materiału ewoluuje wraz z rozwojem dziecka.

Kup w księgarni edukacyjnej


Elementy serii

1

Pakiet dla dziecka

Indeks: 880287

EPOSSTTKP.png

Karty Pracy

Karty pracy (4 części) są ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, pogłębianie ich umiejętności 
i kształtowanie sprawności przyswajania wiedzy poprzez aktywne działanie. Uczą dzieci samodzielności, rozróżniania i nazywania emocji, rozwijają koncentrację, wyobraźnię, pozwalają dzielić się uwagami na temat otaczającej rzeczywistości, stwarzają warunki do poznawania świata, rozwijają sprawność manualną.

Obejrzyj
1550600.png

Wyprawka

Wyprawka składa się z 25 propozycji prac plastycznych z wykorzystaniem dodatkowych materiałów – papierów o różnej fakturze i kolorze. Wszystkie prace skorelowano z tematyką przewodnika metodycznego. Zawierają one między innymi historyjki obrazkowe; litery (cały alfabet), cyfry i liczbę dziesięć, znaki matematyczne i figury geometryczne w trzech kolorach. 
Dzieci mają także możliwość ubierania sylwetek poprzez papierowe ubranka na wszystkie pory roku. 
W wyprawce znajdują się również naklejki, które służą do wykończenia okładek kart pracy. 
Wyprawka rozwija wyobraźnię, sprawność manualną oraz przez dodatkowe elementy wspiera proces edukacyjny dziecka

Obejrzyj
2

Zeszyty dodatkowe do wyboru

os5czyt1.png

Liczby i litery. Poziom podstawowy

Publikacja przygotowuje do nauki czytania, pisania i liczenia. Zeszyt zawiera wiele ćwiczeń słuchowych i grafomotorycznych, rozmaite zadania z zakresu orientacji przestrzennej, kształtowania pojęć liczbowych i rozwijania intuicji geometrycznej.

os5czyt2.png

Liczby i litery. Poziom zaawansowany

Publikacja przeznaczona jest do nauki podstaw czytania, pisania i liczenia. Zawiera wzory liter pisanych – małych i wielkich, ćwiczenia z zakresu słuchu fonetycznego, zapisy cyfrowe oraz wzory cyfr do pisania po śladzie. Zawiera też ćwiczenia w liczeniu oraz dodawaniu i odejmowaniu za pomocą obrazów.

3

Pakiet metodyczny dla nauczyciela

Indeks: 880289

EPOSSTTPM.png

Przewodnik metodyczny

Każda część przewodnika przeznaczona jest na dwa miesiące. Przewodniki zawierają rozkład materiału i całodzienne scenariusze zajęć. Znajdują się w nich propozycje zajęć składających się z ćwiczeń i zabaw rozwijających percepcję wzrokową, słuchową, mowę, pamięć, motorykę małą i dużą, poczucie własnej wartości, empatię, odpowiedzialność, przeciwdziałające agresji i integrujące grupę. Przewodniki zawierają również scenariusze zajęć muzycznych z nutami i tekstami piosenek, kształtującymi poczucie rytmu, pozwalającymi określać tempo, dynamikę czy wysokość dźwięków. Całość wzbogacona jest odpowiednio dobranymi utworami literackimi.

Obejrzyj
EPOSSTTCD.png

Płyty muzyczne

Płyty CD (3 części) zawierają wersje wokalno-instrumentalne i instrumentalne piosenek, tańców, podkłady muzyczne do wybranych zabaw, fragmenty nagrań muzyki poważnej, nagrania melodii o różnym  tempie, dynamice czy wysokości dźwięków. 
Dodatkowo na płytach znajdują się odgłosy, np. padającego deszczu, czy dochodzące z kuchni.

Obejrzyj
1570300.png

Niezbędnik Nauczyciela na płycie CD

Niezbędnik nauczyciela na płycie CD zawierający m.in.: 
• wpisy do dziennika, 
• plany miesięczne, 
• rozkłady materiału.

Obejrzyj
4

Materiały dodatkowe dla nauczyciela

1500520.png

Tablice demonstracyjne

Tablice demonstracyjne dla nauczyciela to zbiór 126 tablic na sprężynce, służących jako środek dydaktyczny przeznaczony do zajęć z dziećmi zaproponowanych w przewodniku metodycznym. Tematyka ilustracji oraz zdjęć dotyczy ćwiczeń i zabaw zawartych w danym scenariuszu.

Obejrzyj