Jakie kompetencje pozwala trenować u trzylatków i czterolatków
praca z wykorzystaniem profesjonalnych materiałów?


ikonka_strzalka.png

Sprawność manualna. Różnorodne, dostosowane do wieku i możliwości dziecka zadania, ćwiczą rączkę w sposób, który jest niełatwy do osiągnięcia bez odpowiednich pomocy.

ikonka_strzalka.png

Logiczne myślenie. Istotny aspekt w rozwoju maluchów, który umożliwia głębsze zrozumienie problemu i poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań.

ikonka_strzalka.png

Percepcję wzrokową, poprzez dobór ćwiczeń rozwijających spostrzegawczość, orientację przestrzenną i orientację na kartce.

ikonka_strzalka.png

Koncentrację uwagi. Dzięki zróżnicowanym treściom łatwiejsze jest stawianie dziecku wymagań możliwych do zrealizowania, zgodnych z jego poziomem rozwoju psychofizycznego.

ikonka_strzalka.png

Inteligencję emocjonalną, ze szczególnym naciskiem na istotną w dalszych etapach edukacji naukę empatii i współpracy w grupie.

ikonka_strzalka.png

Aktywność twórczą, która ma ogromny wpływ na rozwój wyobraźni i kreatywności maluchów.

3-latek.PNG

EKSPERT RADZI


 
 
 
 
 
 

Co proponujemy nauczycielom młodszych grup przedszkolnych?