eureka.png

Cykl Eureka 2000 omawia zjawiska fizyczne, nawiązując do doświadczeń i obserwacji wziętych z życia codziennego. Tabele, rysunki, zdjęcia, schematy pomagają uczniowi poznać prawa fizyczne oraz ułatwiają ich zapamiętywanie. Ciekawe ćwiczenia umożliwiają utrwalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej na lekcjach, pozwalają ją usystematyzować. 


Atuty cyklu:

ikona_ok.jpg

Omawia zjawiska fizyczne, nawiązując do doświadczeń i obserwacji wziętych z życia codziennego.

ikona_ok.jpg

Ciekawie prezentuje treści i wyjaśnia reguły fizyczne, co pomaga w opanowaniu wymaganych umiejętności i zrozumieniu zależności występujących między wielkościami fizycznymi


Publikacje dla ucznia - w ramach dotacji MEN

403500T.png

Podręcznik

Podręcznik ma logiczny i przejrzysty układ materiału, co pozwala na szybką orientację w jego zawartości i ułatwia pracę zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

Obejrzyj

Zeszyty ćwiczeń

cwiczenia.png

Zeszyt przedmiotowo-ćwiczeniowy (4 części)

Zeszyt ćwiczeń utrwala wiedzę zdobytą na lekcjach fizyki i astronomii, pozwala ją usystematyzować

  • pomaga rozwijać umiejętność rozwiązywania zadań i problemów
  • może zastąpić tradycyjne zeszyty przedmiotowe

Obejrzyj
400501T.png

Zbiór Zadań

Publikacja zawiera zadania i testy skorelowane z treściami podręcznika, uwzględniające standardy wymagań egzaminacyjnych. Urozmaicona szata graficzna, przejrzysty układ treści oraz zamieszczone przed każdym rozdziałem powtórzenie podstawowych wiadomości ułatwiają wykonywanie poleceń oraz utrwalenie zdobytej wiedzy.

Obejrzyj