swzr_logo.png

Cykl Sztuka w zasięgu ręki prezentuje dziedziny sztuk plastycznych, dzieje sztuki w ujęciu chronologicznym – od prehistorii do czasów współczesnych, najważniejsze zagadnienia dotyczące formy dzieła sztuki, nowoczesne narzędzia związane z programami graficznymi, które umożliwiają uczniom poruszanie się w rzeczywistości współczesnych mediów. Liczne ciekawostki zostały zilustrowane fotografiami lub reprodukcjami dzieł, których dotyczą. Czyni to publikacje wyjątkowo atrakcyjną pod względem wizualnym i pozwala uczniowi na tworzenie szybkich, poprawnych skojarzeń i odniesień.


Publikacje dla ucznia - w ramach dotacji MEN

4038700.png

Podręcznik

 • został podzielony na trzy bloki tematyczne: dziedziny sztuk plastycznych, dzieje sztuki od prehistorii po współczesność, forma dzieła sztuki oraz nowoczesne narzędzia związane z programami graficznymi
 • zawiera materiał odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w planie ramowym na nauczanie plastyki
 • jest nowoczesny – ukazuje najbardziej aktualne zjawiska w sztuce i dziedzinach pokrewnych
 • wyróżnia słowa kluczowe, ułatwiające zapamiętywanie pojęć i znajdowanie informacji w wyszukiwarkach internetowych
 • zawiera kilkaset barwnych fotografii i reprodukcji
 • przedstawia schematy poglądowe, rekonstrukcje i rysunki ilustrujące tekst
 • ma zróżnicowany stopień trudności.

Obejrzyj

Publikacje dla nauczyciela

4028400.png

Poradnik metodyczny

Program nauczania - Anita Przybyszewska - Pietrasiak

Przewodnik metodyczny zawiera:

 • 25 scenariuszy lekcji
 • rozkład materiału
 • omówienie zagadnień dotyczących analizy i interpretacji dzieła sztuki
 • opis najbardziej przydatnych metod pracy, ze szczególnym omówieniem metod aktywizujących. 


Przewodnik ma formę segregatora, dzięki czemu będzie go można uzupełniać dodatkowymi pomocami dydaktycznymi.

Obejrzyj