wtcs-logo.png

Cykl Sztuka w zasięgu ręki prezentuje dziedziny sztuk plastycznych, dzieje sztuki w ujęciu chronologicznym – od prehistorii do czasów współczesnych, najważniejsze zagadnienia dotyczące formy dzieła sztuki, nowoczesne narzędzia związane z programami graficznymi, które umożliwiają uczniom poruszanie się w rzeczywistości współczesnych mediów. Liczne ciekawostki zostały zilustrowane fotografiami lub reprodukcjami dzieł, których dotyczą. Czyni to publikacje wyjątkowo atrakcyjną pod względem wizualnym i pozwala uczniowi na tworzenie szybkich, poprawnych skojarzeń i odniesień.


Publikacje dla ucznia - w ramach dotacji MEN

4038040.png

Podręcznik

* zawiera opis dziejów sztuki od prehistorii po współczesność
* jest nowoczesny – ukazuje najbardziej aktualne zjawiska w sztuce i dziedzinach pokrewnych
* ma prostą konstrukcję (składa się z 6 działów tematycznych)
* został napisany bezpośrednim językiem, zrozumiałym dla uczniów
* ma nowoczesną szatę graficzną
* zawiera 316 barwnych reprodukcji i fotografii
* prezentuje ciekawostki o artystach i dziełach sztuki.


Podręcznik W tym cała sztuka autorstwa Jolanty Gumuli otrzymał podczas 23. Targów Książki Edukacyjnej w Warszawie nominację do NAGRODY EDUKACJA XXI w kategorii Podręczniki szkolne.

Obejrzyj
4048040.png

Ćwiczenia

* stanowią praktyczne uzupełnienie treści zawartych w podręczniku
* służą sprawdzaniu wiedzy uczniów
* inspirują do twórczości z wykorzystaniem różnorodnych form i technik (m.in. fotografiki, filmu, przekazu medialnego w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej). 

Obejrzyj

Publikacje dla nauczyciela

4038040.png

Poradnik metodyczny

Program nauczania plastyki w gimnazjum - Marzena Kwiecień - numer dopuszczenia DPN 5002-19/09

Przewodnik metodyczny:

zawiera rozkład materiału i zestaw scenariuszy zajęć z wykorzystaniem nowatorskich form ich realizacji;

liczne komentarze metodyczne przekazują dodatkową wiedzę i pełniejszą realizację zadań edukacyjnych.


Przewodnik ma formę segregatora, dzięki czemu będzie go można uzupełniać dodatkowymi pomocami dydaktycznymi.

Obejrzyj
pomalujswojswai.png

Płyta multimedialna. Pomaluj swój świat. W tym cała sztuka.

Płyta multimedialna - dołączona do przewodnika zawiera multimedialnie opracowane scenariusze lekcji, oferuje galerię wybranych dzieł sztuki z różnych epok, proponuje quizy, zestaw testów oraz inne materiały utrwalające i weryfikujące wiedzę uczniów.

* Prezentacje - to 10 pokazów przygotowanych do konkretnych scenariuszy lekcji: Grafika, Kompozycja, Moda przez epoki, O piśmie, Perspektywa, Rysunek, Rzeźba, Techniki malarskie oraz Tematy w rysunku i malarstwie.
* Testy - to zestaw ćwiczeń dotyczących zagadnień z podręcznika, które nauczyciel może sam wybierać, zestawiać i modyfikować w zależności od potrzeb, a następnie wydrukować.
* Quiz - to zestaw multimedialnych zadań dla ucznia.