Inso to kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb przedszkoli i żłobków niepublicznych, publicznych oraz samorządowych.

Aplikacja pozwala na rozliczenia opłat za czesne i posiłki z jednoczesną obsługą faktur, płatnościami online, odsetkami oraz windykacją. Daje także możliwość dwukierunkowej komunikacji placówki z rodzicami oraz komunikacji wewnątrz placówki.

Inso zastąpi tradycyjny dziennik papierowy inteligentnym dziennikiem elektronicznym zgodnym z wymogami MEN. Dzięki aplikacji z łatwością można zarządzać kadrą oraz ewidencjonować czas pracy pracowników.


Przedszkola publiczne


Przedszkola niepubliczne


Przedszkola samorządowe


Żłobki i kluby malucha


Dostępne moduły w ramach aplikacji INSO

inso_asset01.jpg

Dzisiaj
standardowy moduł dla większości użytkowników, widok z podsumowaniem danych dla konkretnej placówki

inso_asset02.jpg

Inteligentny Dziennik Elektroniczny
dziennik zajęć przedszkola zgodny z MEN, indywidualne oraz grupowe dzienniki specjalistyczne, dziennik zajęć dodatkowych, integracja z wydawnictwami, automatyczna kontrola dziennika

inso_asset03.jpg

Komunikacja
szybkie wiadomości do rodziców, tablica ogłoszeń, przesyłanie załączników bez limitów ilościowych oraz wielkości pliku, integracja z cateringiem, jadłospisy, szablony wiadomości

inso_asset04.jpg

Placówka
lista dzieci, grupy, konta rodziców, aktywności dzieci, diety, raporty, historia wejść do obiektu

inso_asset05.jpg

Kokpit właściciela
dostępny dla właścicieli sieci placówek, zbiorczy widok wszystkich placówek pozwalający na analizę kondycji biznesu, dzięki podsumowaniu finansów i obecności (zastępuje widok "Dzisiaj")

inso_asset06.jpg

Finanse
rozliczenia, opłaty, zajęcia dodatkowe, lista wpłat, windykacja, odsetki, import płatności, faktury, raporty

inso_asset07.jpg

Kadra
grafik pracy, wnioski urlopowe, godziny pracy, zastępstwa, uprawnienia, możliwość montażu urządzeń do ewidencji czasu pracy i kontroli dostępu

inso_asset08.jpg

Elektroniczna rekrutacja dzieci
formularz online, który przyjmuje wnioski rekrutacyjne oraz daje możliwość założenia profilu dziecka i kont rodziców na podane we wniosku dane (jednym kliknięciem)

Dostęp do poszczególnych widoków i funkcji zależny jest od nadanych uprawnień. Właściciel decyduje, kto i w jakim zakresie powinien mieć wgląd do aplikacji. Zwykle dostęp możemy podzielić na widok: właściciela, dyrektora, nauczyciela/wychowawcy oraz dedykowany widok konta rodzica. Niezależnie od roli i uprawnień do systemu użytkownicy logują się za pomocą jednej aplikacji.


Dodatki w aplikacji

inso_type_01 (1).jpg

Menadżer Pedagogiczny
asystent dyrektora, dzięki któremu wszystkie dokumenty i działania podejmowane będą w odpowiednim czasie (kalendarz dyrektora, aktualności dotyczące prawa oświatowego, wzory dokumentów, szkolenia dla dyrektora, generatory dokumentów). Można go wykupić jako dodatek do aplikacji Inso lub niezależny moduł.

inso_type_02 (1).jpg

Urządzenia do ewidencji pobytu oraz do kontroli dostępu
automatyczne rejestrowanie pobytu dziecka w przedszkolu wraz z kosztami wyżywienia (system do naliczania opłat i obecności przy wykorzystaniu indywidualnych kart i kodów PIN), ewidencja czasu pracy pracownika

inso_type_03 (1).jpg

 • Inteligentny Dziennik Elektroniczny
 • Różne typy dzienników: dziennik zajęć przedszkola, dziennik zajęć dodatkowych, indywidualne oraz grupowe dzienniki specjalistyczne przeznaczone dla terapeutów.
 • Dziennik gotowy na kontrolę z urzędu (wielokrotnie potwierdzane przez dyrektorów korzystających z aplikacji Inso).
 • Automatyczne uzupełnianie tematów zajęć oraz dziennego zapisu pracy (integracja z wydawnictwami: MAC, WSiP, Nowa Era, Podręcznikarnia, PWN, Klett, Didasko, Macmillan).
 • Automatyczna kontrola początkowa oraz bieżąca dziennika – system sam weryfikuje czy dziennik zawiera uzupełnione wszystkie wymagane dane.
 • Automatyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej.
 • Archiwizacja zgodna z wymogami MEN (podpis profilem zaufanym oraz przechowywanie dziennika w aplikacji minimum przez 5 lat).

inso_type_04 (1).jpg

 • Finanse
 • Automatyczne przyjmowanie zgłoszeń nieobecności od rodzica w aplikacji (zgodnie z konfiguracją godzin, do których można zgłaszać).
 • Generowanie rachunków i faktur według zasad panujących w placówce (z uwzględnieniem czesnego, diet, zajęć dodatkowych, innych opłat oraz formy rozliczania: godzinowego lub całodniowego).
 • Powiadomienia dla rodziców o nowym rachunku wraz ze wszystkimi składowymi rozliczenia (dzięki czemu chętniej i szybciej opłacają online przez aplikację).
 • W przypadku braku płatności aplikacja może naliczyć stosowne odsetki i wysyłać wiadomości ponaglające.
 • Automatyczne wysłanie zamówienia do cateringu lub kuchni (z uwzględnieniem diet).
 • Ewidencja pobytu w placówce – automatycznie uzupełniane listy obecności (całodniowe lub naliczanie godzinowe).

inso_type_05 (1).jpg

 • Komunikacja
 • Przesyłanie zdjęć, plików, dokumentów, jadłospisów, filmów, galerii (bez żadnych limitów – można przesyłać nawet długie filmy).
 • Automatyczna komunikacja z cateringiem: system sam wysyła podliczone zamówienie, a catering ma możliwość dodania jadłospisu bezpośrednio na tablicę ogłoszeń dla rodziców.
 • Możliwość sprawdzenia, czy rodzic wyświetlił wiadomość lub ogłoszenie.
 • Zbieranie opinii od rodziców dzięki ankietom (np. zbieranie deklaracji udziału w wycieczce, ustalenie terminu spotkań czy wyboru organizowanych zajęć dodatkowych).
 • Moduł szybkich i bezpośrednich wiadomości do rodziców oraz pracowników.

inso_type_06 (1).jpg

 • Kadra
 • Możliwość tworzenia indywidualnych uprawnień dla pracowników odpowiednio do pełnionych funkcji w placówce.
 • Pracownik na swoim profilu ma dostęp do bieżącego grafiku pracy, widzi ilość dni urlopowych, może złożyć wniosek urlopowy i ewidencjonować swój czas pracy, poprzez wprowadzenie godzin w aplikacji lub odbicie karty na specjalnym czytniku.
 • Dyrektor może tworzyć grafiki dla pracowników, ewidencjonować czas pracy pracowników oraz pobieranie dziennych i miesięcznych zestawień (lista obecności nauczycieli, ilość przepracowanych dni, ilość wykorzystanego urlopu, nadgodziny).
 • Możliwość wprowadzania limitów dni urlopowych dla każdego pracownika oraz pobieranie zestawień (złożone wnioski urlopowe dla konkretnej placówki) i drukowanie wniosków urlopowych.


Wyróżniki aplikacji

inso_apka_01.jpg

Bezpieczeństwo danych i stabilne działanie
Aplikacja nie przechowuje żadnych danych w postaci jawnego tekstu. Imię i nazwisko, numery i kwoty – wszystko szyfrowane jest bardzo zaawansowanymi algorytmami. Oznacza to, że nie ma żadnego narzędzia, ani żadnej innej możliwości, aby ktokolwiek te dane mógł podejrzeć/wykraść.

inso_apka_02.jpg

Monitorowane funkcjonowanie aplikacji oraz kopie zapasowe
Zespół specjalistów obserwuje serwery przez 24 godziny na dobę. Jeśli dzieje się coś podejrzanego, automatycznie jesteśmy o tym informowani i reagujemy o każdej porze dnia i nocy. Dodatkowo wykonujemy kopie zapasowe kilka razy w ciągu dnia, które są przechowywane na innych serwerach niż aplikacja.

inso_apka_03.jpg

Przejrzysta polityka prywatności oraz regulamin
Regulaminy i polityka prywatności niejednokrotnie weryfikowane były przez prawników naszych klientów. Napisane są zrozumiałym językiem, gwarantują bezpieczeństwo danych i zabezpieczają interesy każdej ze stron.

inso_apka_04.jpg

Darmowy okres testowy
Udostępniamy aplikację na bezpłatny 30-dniowy okres testowy bez formalności i zobowiązań.

inso_apka_05.jpg

Aplikacja dostępna na wszystkich urządzeniach
Z wszystkich funkcji naszego systemu można korzystać w formie aplikacji mobilnej lub przez przeglądarkę internetową (bez potrzeby instalowania aplikacji) zarówno na telefonie, tablecie, jak i komputerze. Dzięki temu systemu nie trzeba "uczyć się" na nowo na każdym urządzeniu.

inso_apka_06.jpg

Brak ukrytych kosztów
W Inso nie ma żadnych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z systemu. Aplikacja dla rodziców jest bezpłatna. Dodatkowo miejsce przeznaczone na zdjęcia oraz dokumenty jest nieograniczone.


Najczęściej zadawane pytania

ikona_pytajnik.png

Czy aplikacja jest stabilna?
Dostępność aplikacji jest na poziomie 99,99%. Dzięki temu z dużym przekonaniem możemy potwierdzić, że aplikacja działa bardzo stabilnie

ikona_pytajnik.png

Czy klient otrzymuje swojego opiekuna/wsparcie techniczne?
Tak. Placówka, która decyduje się na wdrożenie, otrzymuje kontakt mailowy i telefoniczny do swojego opiekuna, który koordynuje wdrożenie, podpowiada dobre praktyki korzystania z aplikacji oraz jest do dyspozycji klienta.

ikona_pytajnik.png

Czy taki opiekun/wsparcie jest dodatkowo płatne?
Nie, wsparcie opiekuna nie jest dodatkowo płatne. Pomoc taka świadczona jest w ramach podjętej współpracy.

ikona_pytajnik.png

Czy organizujemy dodatkowe szkolenia dla kadry?
Mamy dużo materiałów w postaci krótszych i dłuższych filmów oraz artykułów, które udostępniamy każdemu nowemu klientowi. Jeśli jednak zachodzi taka potrzeba organizujemy dodatkowe szkolenia (bezpłatnie).

ikona_pytajnik.png

Czy szkolenia są płatne?
Nie, szkolenia nie są dodatkowo płatne.
Czy aplikacja jest darmowa dla rodziców?
Tak, aplikacja jest darmowa dla rodziców.

ikona_pytajnik.png

Czy aplikacja działa na wszystkich urządzeniach mobilnych?
Tak, aplikacja działa na każdym urządzeniu mobilnym.

ikona_pytajnik.png

Czy aplikacja działa na wszystkich urządzeniach mobilnych?
Tak, aplikacja działa na każdym urządzeniu mobilnym.

ikona_pytajnik.png

Skąd można pobrać aplikację?
Aplikację bezpłatnie można pobrać w sklepie Google Play oraz w App Store. Można także korzystać z niej z poziomu przeglądarki (na telefonie, tablecie oraz komputerze).


Materiały wideo

MATERIAŁY NA START, FILM DLA NAUCZYCIELI O CAŁEJ APLIKACJI ORAZ KOMUNIKACJA I MODUŁ WIADOMOŚCI

Funkcje aplikacji Inso. Poznaj kompleksową aplikację dla przedszkoli i żłobków.
Funkcje aplikacji Inso. Poznaj kompleksową...
Wprowadzenie dzieci do placówki
Wprowadzenie dzieci do placówki
Tworzenie kont rodziców
Tworzenie kont rodziców
Konfiguracja diet i posiłków
Konfiguracja diet i posiłków
Profil dziecka i listy obecności - Poradnik dla nauczyciela
Profil dziecka i listy obecności - Poradnik dla...
Szkolenie z aplikacji Inso dla nauczycieli
Szkolenie z aplikacji Inso dla nauczycieli
Co nowego w module komunikacji w aplikacji Inso?
Co nowego w module komunikacji w aplikacji Inso?
Przenoszenie dziecka pomiędzy grupami lub placówkami - poradnik Inso
Przenoszenie dziecka pomiędzy grupami lub...

ROZLICZENIA I SPRAWY KADROWE

Pierwsze rozliczenia
Pierwsze rozliczenia
Rozliczenia - dni wolne i rabaty wakacyjne
Rozliczenia - dni wolne i rabaty wakacyjne
Tworzenie konta pracownika
Tworzenie konta pracownika
Pomiar czasu i wnioski urlopowe — Nowości w module kadra!
Pomiar czasu i wnioski urlopowe — Nowości w...
Nowy profil pracownika — Poradnik dla nauczyciela
Nowy profil pracownika — Poradnik dla nauczyciela

POZOSTAŁE, DZIENNIKI, MENADŻER

Przenoszenie dziecka pomiędzy grupami lub placówkami - poradnik Inso
Przenoszenie dziecka pomiędzy grupami lub...
Archiwum dzieci - poradnik Inso
Archiwum dzieci - poradnik Inso
Poznaj Inteligentny Dziennik Elektroniczny 3. generacji
Poznaj Inteligentny Dziennik Elektroniczny 3....
Menadżer Pedagogiczny - prezentacja
Menadżer Pedagogiczny - prezentacja

Chcesz poznać dokładniej ofertę systemu INSO?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z Konsultantem Oświatowym.