Aplikacja dla przedszkoli i żłobków

Inso to kompleksowy system przeznaczony dla przedszkoli i żłobków. Pozwala na rozliczanie opłat za czesne i posiłki z jednoczesną obsługą faktur, płatnościami online, odsetkami i windykacją. Daje możliwość dwukierunkowej komunikacji placówki z rodzicami oraz komunikacji wewnątrz placówki. Inteligentny Dziennik Elektroniczny Inso w pełni zastąpi tradycyjny dziennik papierowy. Ponadto jest zgodny z wymogami MEiN i gotowy na kontrolę. Dzięki aplikacji z łatwością można zarządzać kadrą oraz ewidencjonować czas pracy pracowników.

 

 


POZNAJ APLIKACJĘ INSO

Aplikacja Inso przeznaczona jest dla przedszkoli i żłobków niepublicznych, publicznych oraz samorządowych, bez względu na ich wielkość.

Dostęp do poszczególnych widoków i funkcji zależny jest od nadanych uprawnień. Właściciel decyduje, kto i w jakim zakresie powinien mieć wgląd do aplikacji. Zwykle dostęp można podzielić na widok: właściciela, dyrektora, nauczyciela/wychowawcy oraz dedykowany widok konta rodzica. Niezależnie od roli i uprawnień do systemu użytkownicy logują się za pomocą jednej aplikacji


Przedszkola publiczne


Przedszkola niepubliczne


Przedszkola samorządowe


Żłobki i kluby malucha

 

 

 

INTELIGENTNY DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Trzy rodzaje dzienników w formie elektronicznej – tradycyjny dziennik zajęć, dziennik zajęć specjalistycznych oraz dziennik zajęć dodatkowych.

Integracja dziennika z wydawnictwami (m.in. MAC, WSiP, Nowa Era, Didasko, Klett, Macmilan, Podręcznikarnia, PWN) – temat zajęć, dzienny zapis pracy oraz punkty realizacji podstawy programowej uzupełniane są automatycznie.

Inteligenta kontrola dziennika – aplikacja sama przypilnuje, czy dziennik zawiera wszystkie wymagane informacje: dane dzieci w porządku alfabetycznym, adresy zamieszkania, dane rodziców oraz ich dane kontaktowe. Podczas bieżącej kontroli dziennik zweryfikuje wprowadzone obecności, tematy zajęć oraz ich przebieg.

Dziennik gotowy na kontrolę, zgodny z wymogami MEiN – w przypadku kontroli dokumentów, dziennik spełnia wszystkie wymagane standardy oraz zawiera aktualną podstawę programową.

Automatyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej – aplikacja sama stworzy miesięczne i roczne raporty realizacji podstawy programowej.

Bezpieczna archiwizacja dziennika – po zakończeniu roku szkolnego dziennik zostaje zarchiwizowany profilem zaufanym zgodnie z wytycznymi MEiN i przechowywany przez min. 5 lat.

Wygodne zastępstwa – w przypadku nieobecności jednego nauczyciela w łatwy sposób można określić jego zastępcę. Wskazany nauczyciel zyska uprawnienia do dzienników i grup nauczyciela, którego zastępuje. Uprawnienia takie będą nadane czasowo, aż do momentu powrotu zastępowanego nauczyciela.

 

 

 

ROZLICZENIA

Aplikacja pozwala na definiowanie różnych opłat za: czesne, posiłki, zajęcia dodatkowe oraz „inne opłaty”. Dodatkowo pozwala na konfigurowanie różnego rodzaju rabatów wakacyjnych.

Opłaty przypisywane są indywidualnie do dziecka, do całej grupy lub do całej placówki. Dodatkowo system daje możliwość wysyłki rozliczeń do pojedynczego rodzica lub wszystkich naraz, nawet na kilka dni przed zakończeniem bieżącego miesiąca.

Ustawienia płatności są szeroko konfigurowalne i pozwalają na elastyczne dopasowanie do potrzeb i wytycznych klienta.

Sposób naliczania płatności jest każdorazowo konfigurowany zgodnie z zasadami panującymi w placówce. Numery kont bankowych mogą być różne w przypadku opłat za czesne oraz posiłki. Daje to możliwość dopasowania aplikacji do różnych klientów i placówek: niepublicznych, publicznych oraz samorządowych.

Płatności online obsługiwane są przez platformę Blue Media. Aplikacja daje możliwość korzystania z różnych form płatności. Drugim najczęściej wybieranym sposobem jest przelew tradycyjny. Istnieje również możliwość rozliczania gotówki.

Dzięki płatnościom online wpłaty w aplikacji księgowane są automatycznie i nie trzeba ich dodatkowo rozliczać.

Przelewy tradycyjne można importować do aplikacji za pośrednictwem plików MT940 lub CSV (Excel). System obsługuje większość plików, a w przypadku niestandardowego formatu, dostosujemy taki plik bezpłatnie. Dodatkowo wbudowane w aplikacji algorytmy, pozwalają na rozpoznanie płatności i przypisanie ich do odpowiedniego dziecka.

Aplikacja pozwala na wprowadzenie różnych numerów kont dla płatności za czesne i za posiłki. Daje również możliwość wygenerowania indywidualnych kont bankowych dla dzieci na podstawie numeru PREFIX.

Aplikacja uwzględnia nadpłaty i niedopłaty rodziców, co pozwala na bieżące monitorowanie sald, a nieuregulowane należności można windykować dzięki dedykowanym funkcjom.

Sekcja finansów pozwala na raportowanie oraz pobieranie zestawień rozliczeń, które następnie można przekazać do księgowości. Z raportami Inso nie trzeba tworzyć osobnych zestawień. Można także wystawiać faktury oraz naliczać stosowne odsetki.
 

 

 

 

KOMUNIKACJA

Aplikacja posiada wbudowany czat, który umożliwia kontakt bezpośrednio z wybranym rodzicem lub pracownikiem. Pozwala również na tworzenie wiadomości grupowych.

Aplikacja umożliwia weryfikację, czy wysłana wiadomość została odczytana, podaje dokładną datę i godzinę odczytu wiadomości.

Tablica ogłoszeń daje możliwość przesyłania ogłoszeń, jadłospisów, galerii zdjęć oraz informacji o wydarzeniach. Wpisy grupuje w dedykowanych kategoriach.Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia ankiet do wszystkich rodziców z wybranej placówki lub wybranej grupy. Z Inso w łatwy sposób możemy sprawdzić kto odczytał dany wpis. Dzięki tablicy ogłoszeń rodzice szybko mogą pobrać zdjęcia, skomentować post oraz w łatwy sposób zareagować na dany wpis (przycisk łapki).

Aplikacja posiada osobny moduł do przesyłania krótkich komunikatów do rodziców w postaci aktywności. Są to głównie informacje dla rodziców, co ich dziecko robiło danego dnia w placówce, np. Kasia zjadła całe śniadanie, Kasia spała 30 minut, Kasia brała udział w zajęciach plastycznych, Kasia miała super dzień.

Aplikacja daje możliwość automatycznego wysyłania zamówienia do cateringu z uwzględnieniem zgłoszonych nieobecności dzieci.

Dzięki osobnej przestrzeni w postaci dysku plików w łatwy sposób można przechowywać i udostępniać różnego rodzaju wzory dokumentów, regulaminy lub dowolne inne pliki bez limitu ilości oraz rozmiaru plików.

 

 

 

KADRA

Aplikacja pozwala na definiowanie różnych opłat za: czesne, posiłki, zajęcia dodatkowe oraz „inne opłaty”. Dodatkowo pozwala na konfigurowanie różnego rodzaju rabatów wakacyjnych.

Opłaty przypisywane są indywidualnie do dziecka, do całej grupy lub do całej placówki. Dodatkowo system daje możliwość wysyłki rozliczeń do pojedynczego rodzica lub wszystkich naraz, nawet na kilka dni przed zakończeniem bieżącego miesiąca.

Ustawienia płatności są szeroko konfigurowalne i pozwalają na elastyczne dopasowanie do potrzeb i wytycznych klienta.

Moduł kadra pozwala na stworzenie indywidualnych uprawnień dla pracowników odpowiednio do pełnionych funkcji w placówce. W zależności od przyznanej roli każdy widok dostosowany jest do uprawnień. Rozróżniamy m.in. widok właściciela, dyrektora, nauczyciela/wychowawcy oraz dedykowany widok konta rodzica.

Każdy pracownik otrzymuje dostęp do swojego profilu. Dzięki temu widzi ilość przysługujących mu dni urlopowych, może złożyć wniosek urlopowy, ma dostęp do bieżącego grafiku pracy, a także może ewidencjonować swój czas pracy, poprzez wprowadzenie godzin w aplikacji. Godziny mogą być uzupełniane automatycznie dzięki urządzeniom do ewidencji czasu oraz kontroli dostępu.

Dyrektor może tworzyć grafiki dla wszystkich pracowników z uwzględnieniem wniosków urlopowych. Widok dyrektora pozwala także na ewidencję czasu pracy pracowników oraz pobieranie dziennych i miesięcznych zestawień (m.in. lista obecności nauczycieli, ilość przepracowanych dni, ilość wykorzystanego urlopu, nadgodziny).

Możliwość ustawienia limitu dni urlopowych dla każdego pracownika, pobrania zestawień (m.in. złożone wnioski urlopowe dla konkretnej placówki) oraz wydrukowania wniosków urlopowych.

 

 

 

REKRUTACJA DZIECI

Tworzenie formularza rekrutacyjnego dostosowanego do potrzeb placówki – dostępne są gotowe formularze z możliwością wyboru danych, które powinien zawierać wniosek. Istnieje także możliwość dodania własnych pól i sekcji (w tym pytań otwartych). Formularz dostępny jest w trzech wersjach językowych (polski, angielski oraz ukraiński).

Bezpośredni link do formularza udostępniany rodzicom, bez potrzeby posiadania przez nich konta w aplikacji.

Możliwość dodania sekcji z informacjami do uzupełniania, które następnie zostaną przeniesione do profilu dziecka.

Powiadomienie o wpłynięciu nowego wniosku w module rekrutacja. Istnieje możliwość filtrowania listy wniosków: po statusie wniosku, po dacie wpłynięcia wniosku oraz po własnych etykietach.

Powiadomienia dla rodziców o złożeniu wniosku oraz zmianie statusu.

 

 

 

KONTROLA DOSTĘPU I EWIDENCJA CZASU

Rejestracja godzin pobytu dziecka – automatyczne zapisywanie godziny przyjścia i wyjścia dziecka w elektronicznym dzienniku Inso.

Ewidencja czasu pracy pracowników – możliwość automatycznego zapisywania godzin pracy pracowników.

Kilka sposobów dostępu z możliwością stosowania zamiennie (karty RFID, breloki RFID, kody PIN).

Kontrola dostępu – wykorzystanie kart lub kodów pin, które automatycznie otwierają drzwi wejściowe uprawnionym osobom (połączenie z zamkiem).

Automatyczne listy obecności – rodzic przy wejściu do placówki odbija kartę lub wpisuje kod, a aplikacja sama zaznacza obecność, która następnie automatycznie trafia do dziennika elektronicznego.

Możliwość przeglądania historii odwiedzin obiektu.

Weryfikacja aktualnej liczby dzieci przebywających na terenie placówki w czasie rzeczywistym (dotyczy naliczania godzinowego).
 

 

 

 

MENADŻER PEDAGOGICZNY

Tworzenie formularza rekrutacyjnego dostosowanego do potrzeb placówki – dostępne są gotowe formularze z możliwością wyboru danych, które powinien zawierać wniosek. Istnieje także możliwość dodania własnych pól i sekcji (w tym pytań otwartych). Formularz dostępny jest w trzech wersjach językowych (polski, angielski oraz ukraiński).

Bezpośredni link do formularza udostępniany rodzicom, bez potrzeby posiadania przez nich konta w aplikacji.

Interaktywny kalendarz dyrektora, który z odpowiednim wyprzedzeniem przypomina o terminach i obowiązkach, które powinien wykonać dyrektor. Kalendarz rozróżnia zadania obowiązkowe i opcjonalne z podziałem na placówki (niepubliczne, publiczne, samorządowe).

Na bieżąco aktualizowana baza wzorów pism, wniosków i procedur zarówno dla dyrektora, jak i nauczycieli.

Aktualności dotyczące prawa oświatowego, podpowiedzi i dobre praktyki od ekspertów.

Generatory dokumentów, które krok po kroku podpowiadają, jak bezbłędnie przygotować dokument jednocześnie dostarczając szablony treści


WYRÓŻNIKI APLIKACJI

Bezpieczeństwo danych i stabilne działanie

Aplikacja nie przechowuje żadnych danych w postaci jawnego tekstu. Imię i nazwisko, numery i kwoty – wszystko szyfrowane jest bardzo zaawansowanymi algorytmami. Oznacza to, że nie ma żadnego narzędzia, ani żadnej innej możliwości, aby ktokolwiek te dane mógł podejrzeć/wykraść.

Monitorowane funkcjonowanie aplikacji oraz kopie zapasowe

Zespół specjalistów obserwuje serwery przez 24 godziny na dobę. Dodatkowo kilka razy w ciągu dnia wykonywane są kopie zapasowe, które są przechowywane na innych serwerach niż aplikacja

Przejrzysta polityka prywatności oraz regulamin

Regulaminy i polityka prywatności niejednokrotnie weryfikowane były przez prawników klientów korzystających z aplikacji. Napisane są zrozumiałym językiem, gwarantują bezpieczeństwo danych i zabezpieczają interesy każdej ze stron.

Darmowy
okres testowy

Aplikacja Inso oferuje bezpłatnie 30-dniowy okres testowy bez formalności i zobowiązań, podczas którego można przetestować w pełni możliwości aplikacji na zasadach panujących w placówce

Aplikacja dostępna na wszystkich urządzeniach

Z wszystkich funkcji systemu można korzystać w formie aplikacji mobilnej lub przez przeglądarkę internetową (bez potrzeby instalowania aplikacji) zarówno na telefonie, tablecie, jak i komputerze. Każda wersja aplikacji posiada podobny widok i zawiera wszystkie funkcje, dzięki temu nie trzeba uczyć się kilku wersji na nowo

Brak ukrytych
kosztów

W Inso nie ma żadnych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z systemu. Aplikacja dla rodziców jest bezpłatna. Dodatkowo miejsce przeznaczone na zdjęcia oraz dokumenty jest nieograniczone.

 

 


NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Czy aplikacja jest stabilna?
  Dostępność aplikacji jest na poziomie 99,99%. Dzięki temu z dużym przekonaniem możemy potwierdzić, że aplikacja działa bardzo stabilnie.
 • Czy klient otrzymuje swojego opiekuna/wsparcie techniczne?
  Tak. Placówka, która decyduje się na wdrożenie, otrzymuje kontakt mailowy i telefoniczny do swojego opiekuna, który koordynuje wdrożenie, podpowiada dobre praktyki korzystania z aplikacji oraz jest do dyspozycji klienta.
 • Czy taki opiekun/wsparcie jest dodatkowo płatne?
  Nie, wsparcie opiekuna nie jest dodatkowo płatne. Pomoc ta świadczona jest w ramach podjętej współpracy.
 • Czy są organizowane dodatkowe szkolenia dla kadry?
  Każdy nowy klient otrzymuje materiały edukacyjne w postaci krótszych i dłuższych filmów oraz artykułów. Jeśli jednak zachodzi taka potrzeba organizowane są dodatkowe szkolenia (bezpłatnie).
 • Czy szkolenia są płatne?
  Nie, szkolenia nie są dodatkowo płatne.
 • Czy aplikacja działa na wszystkich urządzeniach mobilnych?
  Tak, aplikacja działa na każdym urządzeniu mobilnym.
 • Czy aplikacja jest darmowa dla rodziców?
  Tak, aplikacja jest darmowa dla rodziców.
 • Czy trzeba ją instalować na komputerze?
  Nie, aplikacji nie trzeba instalować na komputerze. Z aplikacji na komputerze korzystamy przez przeglądarkę internetową.
 • Skąd można pobrać aplikację?
  Aplikację można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play oraz w App Store. Można także korzystać z niej z poziomu przeglądarki (na telefonie, tablecie oraz komputerze).

POZNAJ APLIKACJĘ INSO

Funkcje aplikacji Inso. Poznaj kompleksową aplikację dla przedszkoli i żłobków.

Jak sprawić, aby rachunki wyliczały się bez błędów za pomocą jednego kliknięcia?

W jaki sposób usprawnić komunikację z rodzicami i pracownikami?

Jak automatycznie rejestrować czas pracy pracowników?

Jak wdrożyć elektroniczne wnioski urlopowe połączone z grafikiem pracy?
 

 

 

 


Chcesz poznać dokładniej ofertę systemu INSO?

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i umówimy na spotkanie z Konsultantem Oświatowym.