•  

  Przewodnik metodyczny

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 4

  Materiały metodyczne

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 •  

  Rozkład materiału - plik pdf

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 4

  Materiały metodyczne

 •  

  Rozkład materiału - plik doc

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 4

  Materiały metodyczne

 •  

  Sprawdziany - plik doc

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 4

  Sprawdziany, testy, ćwiczenia

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 •  

  Sprawdziany - plik pdf

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 4

  Sprawdziany, testy, ćwiczenia

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 •  

  Odpowiedzi do sprawdzianów na zakończenie działów

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 4

  Sprawdziany, testy, ćwiczenia

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 •  

  Plan wynikowy - plik pdf

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 5

  Materiały metodyczne

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 •  

  Plan wynikowy - plik doc

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 5

  Materiały metodyczne

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 •  

  Przewodnik metodyczny. Karty pracy i sprawdziany

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 5

  Materiały metodyczne

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 •  

  Rozkład materiału - plik doc

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 5

  Materiały metodyczne

 •  

  Plan wynikowy - plik doc

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 6

  Materiały metodyczne

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 •  

  Przewodnik metodyczny. Karty pracy i sprawdziany

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 6

  Sprawdziany, testy, ćwiczenia

  Materiał tylko dla nauczyciela.

  Zaloguj się
  lub

 •  

  Rozkład materiału - plik doc

  Język polski


  Szkoła podstawowa, Klasa 6

  Materiały metodyczne

 •  

  Opinia o programie nauczania

  Przyroda


  Szkoła podstawowa, Klasa 4

  Materiały metodyczne

 •  

  Program nauczania

  Przyroda


  Szkoła podstawowa, Klasa 4

  Materiały metodyczne