Rok szkolny 2019/2020 - Edukacja wczesnoszkolna

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Data dopuszczenia

Numer ewidencyjny w wykazie

Program nauczania 

Oto ja. Klasa 1.
Podręcznik polonistyczno-społeczny. Części 1. Część 2. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy. Część 1. Część 2

Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek

Grupa MAC S.A.

mgr Agnieszka Agata Borkowska, dr Katarzyna Barbara Kochan, mgr Ewa Zajdel

2017-05-19

803/1/2017

Oto ja Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu) – autorki: Karina Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek

Oto ja. Klasa 2.
Podręcznik polonistyczno-społeczny. Część 1, 2. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy. Klasa 2. Część 1, 2

Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek

Grupa MAC S.A.

mgr Agnieszka Agata Borkowska, dr Katarzyna Barbara Kochan, mgr Ewa Zajdel

2017-03-16

803/2/2018

Oto ja Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu) – autorki: Karina Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek

Oto ja. Klasa 3.
Podręcznik polonistyczno-społeczny. Część 1, 2. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy. Klasa 3. Część 1, 2

Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek

Grupa MAC S.A.

mgr Agnieszka Agata Borkowska, dr Katarzyna Barbara Kochan, mgr Ewa Zajdel

2019-04-04

803/3/2019

Oto ja Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu) – autorki: Karina Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek

Gra w kolory. Klasa 1.
Podręcznik. Część 1, 2, 3, 4

Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr Tomasz Karpowicz 

2017-05-29 

833/1/2017

Gra w kolory Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej – autorka Ewa Stolarczyk

Gra w kolory. Klasa 2.
Podręcznik. Część 1, 2, 3, 4

Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr Tomasz Karpowicz 

2018-03-20

833/2/2018

Gra w kolory Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej – autorka Ewa Stolarczyk

Gra w kolory. Klasa 3.
Podręcznik. Część 1, 2, 3, 4; Podręcznik. Matematyka Część 1, 2.

Katarzyna Grodzka, Ewa Wierzchowska, Beata Sokołowska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr Tomasz Karpowicz 

2019-04-11

833/3/2019

Gra w kolory Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej – autorka Ewa Stolarczyk

Ja i moja szkoła na nowo. Klasa 1.
Podręcznik. Część 1, 2, 3

Joanna Faliszewska, Grazyna Lech

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

dr hab. Danuta Krzyżyk, mgr Anna Skwarka, dr Lidia Winogrodzka, dr Tomasz Karpowicz

2017-06-09

845/1/2017

Ja i moja szkoła na nowo Program edukacji wczesnoszkolne – autorka : Jolanta Faliszewska.

Ja i moja szkoła na nowo. Klasa 1.
Podręcznik. Część 4,5

Joanna Faliszewska, Grazyna Lech

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

dr hab. Danuta Krzyżyk, mgr Anna Skwarka, dr Lidia Winogrodzka, dr Tomasz Karpowicz

2017-06-24

845/2/2017

Ja i moja szkoła na nowo Program edukacji wczesnoszkolne – autorka : Jolanta Faliszewska.

Ja i moja szkoła na nowo. Klasa 2.
Podręcznik. Część 1, 2, 3,

Joanna Faliszewska, Grazyna Lech

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

dr hab. Danuta Krzyżyk, mgr Anna Skwarka, dr Lidia Winogrodzka, dr Tomasz Karpowicz

2018-06-12

845/3/2018

Ja i moja szkoła na nowo Program edukacji wczesnoszkolne – autorka : Jolanta Faliszewska.

Ja i moja szkoła na nowo. Klasa 2.
Podręcznik. Część 4, 5

Joanna Faliszewska, Grazyna Lech

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

dr hab. Danuta Krzyżyk, mgr Anna Skwarka, dr Lidia Winogrodzka, dr Tomasz Karpowicz

2018-07-13

845/4/2018

Ja i moja szkoła na nowo Program edukacji wczesnoszkolne – autorka : Jolanta Faliszewska.

Ja i moja szkoła na nowo. Klasa 3.
Podręcznik. Część 1, 2, 3,

Joanna Faliszewska, Grazyna Lech

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

dr hab. Danuta Krzyżyk, mgr Anna Skwarka, dr Lidia Winogrodzka, dr Tomasz Karpowicz

2019-07-09

845/5/2019

Ja i moja szkoła na nowo Program edukacji wczesnoszkolne – autorka : Jolanta Faliszewska.


Rok szkolny 2019/2020 - Szkoła podstawowa

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

 

Tytuł podręcznika

 

 

Autor podręcznika

 

 

Wydawca

 

 

Rzeczoznawcy

 

 

Data dopuszczenia

 

 

Numer ewidencyjny w wykazie

 

Język polski. Część 1. Część 2, klasa 4

Piotr Zbróg

Grupa MAC S.A.

dr Wioletta Kozak, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, dr Gabriela Olszowska

2017-08-10

911/1/2017

Język polski. Część 1. Część 2, klasa 5

Piotr Zbróg

Grupa MAC S.A.

dr Wioletta Kozak, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, dr Gabriela Olszowska

2018-07-27

911/2/2018

Język polski. Część 1. Część 2, klasa 6

Piotr Zbróg

Grupa MAC S.A.

dr Wioletta Kozak, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta, dr Gabriela Olszowska

2019-07-15

911/3/2019

Historia, klasa 4

Szymon Ciechanowski

Grupa MAC S.A.

mgr Maria Kubacka, dr Elżbieta Paprocka, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

2017-07-05

891/1/2017

Historia, klasa 5

Szymon Ciechanowski

Grupa MAC S.A.

mgr Maria Kubacka, dr Elżbieta Paprocka, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

2018-06-22

891/2/2018

Historia, klasa 6

Szymon Ciechanowski

Grupa MAC S.A.

mgr Zofia Teresa Kozłowska, mgr Maria Kubacka, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

2019-06-17

891/3/2019

Przyroda, klasa 4

Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka

Grupa MAC S.A.

mgr Andrzej Kasprzyk, dr Maria Pedryc-Wrona, prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

2017-07-07

896/2017

Geografia, klasa 5

Maria Figa, Dominik Marszał, Bożena Wójtowicz

Grupa MAC S.A.

dr Krzysztof Olszewski, mgr Krzysztof Zieliński, dr hab. Elżbieta M. Kur

2018-06-13

927/1/2018

Geografia, klasa 6

Maria Figa, Dominik Marszał, Łukasz Mędrzycki, Bożena Wójtowicz

Grupa MAC S.A.

dr Krzysztof Olszewski, mgr Krzysztof Zieliński, dr hab. Elżbieta M. Kur

2019-06-28

927/2/2019

Biologia, klasa 5

Karolina Archacka, Wojciech Grajkowski, Ilona Żeber-Dzikowska

Grupa MAC S.A.

dr Maria Obrębska, dr Anna Krystyna Sternicka, dr Krzysztof Koc

2018-06-14

928/1/2018

Biologia, klasa 6

Karolina Archacka, Magdalena Kosacka, Magdalena Markowska, Ilona Żeber-Dzikowska

Grupa MAC S.A.

dr Maria Obrębska, dr Anna Krystyna Sternicka, dr Krzysztof Koc

2018-05-30

928/2/2019

Technika, klasa 4

Małgorzata Czuj

Grupa MAC S.A.

mgr inż. Henryk Krystkowiak, dr Marcin Musioł, prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki

2017-07-07

897/1/2017

Technika, klasa 5

Małgorzata Czuj

Grupa MAC S.A.

mgr inż. Henryk Krystkowiak, dr Marcin Musioł, prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki

2018-05-11

897/2/2018

Technika, klasa 6

Małgorzata Czuj

Grupa MAC S.A.

mgr inż. Henryk Krystkowiak, dr Marcin Musioł, prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki

2019-05-13

897/3/2019

Matematyka cz.1, klasa 4

Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska-Walkowiak

Grupa MAC S.A.

dr Ireneusz Krech, mgr Urszula Łączyńska, dr Małgorzata Burta

2017-07-06

889/1/2017

Matematyka cz.2, klasa 4

Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska-Walkowiak

Grupa MAC S.A.

dr Ireneusz Krech, mgr Urszula Łączyńska, dr Małgorzata Burta

2017-07-26

889/2/2017

Matematyka cz.1,2, klasa 5

Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska-Walkowiak

Grupa MAC S.A.

dr Ireneusz Krech, mgr Urszula Łączyńska, dr Małgorzata Burta

 

889/3,4/2018

Matematyka cz.1,2, klasa 6

Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska-Walkowiak

Grupa MAC S.A.

dr Ireneusz Krech, mgr Urszula Łączyńska, dr Małgorzata Burta

 

889/5,6/2019

Plastyka, klasa 4

Marzena Kwiecień, Wojciech Sygut

Grupa MAC S.A.

dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. dr hab. Wiesława Limont, mgr Klemens Stróżyński

2017-07-10

898/1/2017

Plastyka, klasa 5

Marzena Kwiecień, Wojciech Sygut

Grupa MAC S.A.

dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. dr hab. Wiesława Limont, mgr Klemens Stróżyński

2018-05-23

898/2/2018

Plastyka, klasa 6

Marzena Kwiecień, Wojciech Sygut

Grupa MAC S.A.

dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. dr hab. Wiesława Limont, mgr Klemens Stróżyński

2018-04-26

898/3/2019

Informatyka, klasa 4

Jolanta Pańczyk

Grupa MAC S.A.

mgr inż. Anna Koludo, dr Leszek Rudak, mgr Agnieszka Pukowska

2017-07-14

905/1/2017

Informatyka, klasa 5

Jolanta Pańczyk

Grupa MAC S.A.

mgr inż. Anna Koludo, dr Leszek Rudak, mgr Agnieszka Pukowska

2018-05-15

905/2/2018

Informatyka, klasa 6

Jolanta Pańczyk

Grupa MAC S.A.

mgr inż. Anna Koludo, dr Leszek Rudak, mgr Agnieszka Pukowska

2019-04-26

905/3/2019

Muzyka, klasa 4

Teresa Wójcik

Grupa MAC S.A.

mgr Wiesława Komada, mgr Stefania Sierpińska, dr Katarzyna Kozłowska

2017-07-17

909/1/2017

Muzyka, klasa 5

Teresa Wójcik

Grupa MAC S.A.

mgr Wiesława Komada, mgr Stefania Sierpińska, dr Katarzyna Kozłowska

2018-05-09

909/2/2018

Muzyka, klasa 6

Teresa Wójcik

Grupa MAC S.A.

mgr Wiesława Komada, mgr Stefania Sierpińska, dr Katarzyna Kozłowska

2019-05-17

909/3/2019

Źródło: https://podreczniki.men.gov.pl/

Aktualizacja: 30 czerwca 2019 r.