Rok szkolny 2018/2019 - Edukacja wczesnoszkolna

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Data dopuszczenia

Numer ewidencyjny w wykazie

Program nauczania 

Oto ja. Klasa 1.
Podręcznik polonistyczno-społeczny. Części 1. Część 2. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy. Część 1. Część 2

Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek

Grupa MAC S.A.

mgr Agnieszka Agata Borkowska, dr Katarzyna Barbara Kochan, mgr Ewa Zajdel

2017-05-19

803/1/2017

Oto ja Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu) – autorki: Karina Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek

Oto ja. Klasa 2.
Podręcznik polonistyczno-społeczny. Część 1, 2. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy. Klasa 2. Część 1, 2

Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek

Grupa MAC S.A.

mgr Agnieszka Agata Borkowska, dr Katarzyna Barbara Kochan, mgr Ewa Zajdel

2017-03-16

803/2/2018

Oto ja Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu) – autorki: Karina Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek

Gra w kolory. Klasa 1.
Podręcznik. Część 1, 2, 3, 4

Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr Tomasz Karpowicz 

2017-05-29 

833/1/2017

Gra w kolory Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej – autorka Ewa Stolarczyk

Gra w kolory. Klasa 2.
Podręcznik. Część 1, 2, 3, 4

Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr Tomasz Karpowicz 

2018-03-20

833/2/2018

Gra w kolory Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej – autorka Ewa Stolarczyk

Ja i moja szkoła na nowo. Klasa 1.
Podręcznik. Część 1, 2, 3

Joanna Faliszewska, Grazyna Lech

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

dr hab. Danuta Krzyżyk, mgr Anna Skwarka, dr Lidia Winogrodzka, dr Tomasz Karpowicz

2017-06-09

845/1/2017

Ja i moja szkoła na nowo Program edukacji wczesnoszkolne – autorka : Jolanta Faliszewska.

Ja i moja szkoła na nowo. Klasa 1.
Podręcznik. Część 4,5

Joanna Faliszewska, Grazyna Lech

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

dr hab. Danuta Krzyżyk, mgr Anna Skwarka, dr Lidia Winogrodzka, dr Tomasz Karpowicz

2017-06-24

845/2/2017

Ja i moja szkoła na nowo Program edukacji wczesnoszkolne – autorka : Jolanta Faliszewska.

Ja i moja szkoła na nowo. Klasa 2.
Podręcznik. Część 1, 2, 3, 4, 5

Joanna Faliszewska, Grazyna Lech

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

dr hab. Danuta Krzyżyk, mgr Anna Skwarka, dr Lidia Winogrodzka, dr Tomasz Karpowicz

2018-06-12

845/3/2018

Ja i moja szkoła na nowo Program edukacji wczesnoszkolne – autorka : Jolanta Faliszewska.

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.), dostosowanych do wieloletniego użytku

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Data dopuszczenia

Numer ewidencyjny w wykazie

Program nauczania 

Gra w kolory. Klasa 3. Podręcznik.
Części 1, 2, 3, 4. Matematyka. Części 1, 2

Katarzyna Grodzka, Ewa Wierzchowska, Beata Sokołowska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr hab. Władysław Sawrycki

2016-07-28

721/4/2016

Gra w kolory Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej – autorka Ewa Stolarczyk


Rok szkolny 2018/2019 - Szkoła podstawowa

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

 

Tytuł podręcznika

 

 

Autor podręcznika

 

 

Wydawca

 

 

Rzeczoznawcy

 

 

Data dopuszczenia

 

 

Numer ewidencyjny w wykazie

 

Historia, klasa 4

Szymon Ciechanowski

Grupa MAC S.A.

mgr Maria Kubacka, dr Elżbieta Paprocka, prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

2017-07-05

891/1/2017

Przyroda, klasa 4

Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka

Grupa MAC S.A.

mgr Andrzej Kasprzyk, dr Maria Pedryc-Wrona, prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

2017-07-07

896/2017

Geografia, klasa 5

Maria Figa, Dominik Marszał, Bożena Wójtowicz

Grupa MAC S.A.

dr Krzysztof Olszewski, mgr Krzysztof Zieliński, dr hab. Elżbieta M. Kur

2018-06-13

927/1/2018

Biologia, klasa 5

Karolina Archacka, Wojciech Grajkowski, Ilona Żeber-Dzikowska

Grupa MAC S.A.

dr Maria Obrębska, dr Anna Krystyna Sternicka, dr Krzysztof Koc

2018-06-14

928/1/2018

Technika, klasa 4

Małgorzata Czuj

Grupa MAC S.A.

mgr inż. Henryk Krystkowiak, dr Marcin Musioł, prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki

2017-07-07

897/1/2017

Technika, klasa 5

Małgorzata Czuj

Grupa MAC S.A.

mgr inż. Henryk Krystkowiak, dr Marcin Musioł, prof. zw. dr hab. Jerzy Podracki

2018-05-11

897/2/2018

Matematyka cz.1, klasa 4

Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska-Walkowiak

Grupa MAC S.A.

dr Ireneusz Krech, mgr Urszula Łączyńska, dr Małgorzata Burta

2017-07-06

889/1/2017

Matematyka cz.2, klasa 4

Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska-Walkowiak

Grupa MAC S.A.

dr Ireneusz Krech, mgr Urszula Łączyńska, dr Małgorzata Burta

2017-07-26

889/2/2017

Plastyka, klasa 4

Marzena Kwiecień, Wojciech Sygut

Grupa MAC S.A.

dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. dr hab. Wiesława Limont, mgr Klemens Stróżyński

2017-07-10

898/1/2017

Plastyka, klasa 5

Marzena Kwiecień, Wojciech Sygut

Grupa MAC S.A.

dr hab. Eleonora Jedlińska, prof. dr hab. Wiesława Limont, mgr Klemens Stróżyński

2018-05-23

898/2/2018

Informatyka, klasa 4

Jolanta Pańczyk

Grupa MAC S.A.

mgr inż. Anna Koludo, dr Leszek Rudak, mgr Agnieszka Pukowska

2017-07-14

905/1/2017

Informatyka, klasa 5

Jolanta Pańczyk

Grupa MAC S.A.

mgr inż. Anna Koludo, dr Leszek Rudak, mgr Agnieszka Pukowska

2018-05-15

905/2/2018

Muzyka, klasa 4

Teresa Wójcik

Grupa MAC S.A.

mgr Wiesława Komada, mgr Stefania Sierpińska, dr Katarzyna Kozłowska

2017-07-17

909/1/2017

Muzyka, klasa 5

Teresa Wójcik

Grupa MAC S.A.

mgr Wiesława Komada, mgr Stefania Sierpińska, dr Katarzyna Kozłowska

2018-05-09

909/2/2018

Źródło: https://podreczniki.men.gov.pl/

Aktualizacja: 15 czerwca 2018 r.