Rok szkolny 2017/2018 - Edukacja wczesnoszkolna - klasa 1

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356)

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Data dopuszczenia

Numer ewidencyjny w wykazie

Oto ja. Klasa 1. Podręcznik polonistyczno-społeczny. Części 1. Część 2. Podręcznik matematyczno-przyrodniczy. Część 1. Część 2

Karina Mucha, Anna Stalmach-Tkacz, Joanna Wosianek

Grupa MAC S.A.

mgr Agnieszka Agata Borkowska, dr Katarzyna Barbara Kochan, mgr Ewa Zajdel

2017-05-19

803/1/2017

Oto ja Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej (z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu) – autorki: Karina Mucha, Anna Stalmach Tkacz, Joanna Wosianek

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Data dopuszczenia

Numer ewidencyjny w wykazie

Gra w kolory. Podręcznik. Klasa I. Część 1, 2, 3, 4

Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr Tomasz Karpowicz

2017-05-29

833/1/2017

Gra w kolory Program nauczenia edukacji wczesnoszkolnej – autorka Ewa Stolarczyk


Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Data dopuszczenia

Numer ewidencyjny w wykazie

Ja i moja szkoła na nowo. Podręcznik. Klasa I. Część 1, 2, 3

Joanna Faliszewska, Grazyna Lech

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

dr hab. Danuta Krzyżyk, mgr Anna Skwarka, dr Lidia Winogrodzka, dr Tomasz Karpowicz

2017-06-09

845/1/2017

Ja i moja szkoła na nowo Program edukacji wczesnoszkolne – autorka : Jolanta Faliszewska.


Rok szkolny 2017/2018 - Edukacja wczesnoszkolna - klasy 2,3

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.), dostosowanych do wieloletniego użytku

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Rzeczoznawcy

Data dopuszczenia

Numer ewidencyjny w wykazie

Gra w kolory. Klasa 3. Podręcznik. Części 1, 2, 3, 4. Matematyka. Części 1, 2

Katarzyna Grodzka, Ewa Wierzchowska, Beata Sokołowska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

prof. dr hab. Irena Adamek, mgr Elżbieta Mach, dr hab. Władysław Sawrycki

2016-07-28

721/4/2016

Gra w kolory. Podręcznik. Klasa 2. Części 1,2,3,4

Katarzyna Grodzka, Anna Parzęcka, Beata Sokołowska

Wydawnictwo Juka-91 Spółka z o.o.

dr Ewa Arciszewska, mgr Elżbieta Mach, dr Tomasz Karpowicz 

2015-07-06 

721/3/2015

Źródło: https://podreczniki.men.gov.pl/

Aktualizacja: 30 maja 2017