1

Moje ćwiczenia. Publikacje dodatkowe.

MC2DOM.png

Moje ćwiczenia. Domowniczek dla klasy 2

Publikacje zawierają zestawy zadań domowych do pracy samodzielnej lub z rodzicami. Są skorelowane z podręcznikiem MEN dla klasy drugiej „Nasza szkoła”. Zawierają ćwiczenia zintegrowane (polonistyczne, społeczne, przyrodnicze i matematyczne) utrwalające wiadomo- ści zdobyte w szkole. Ćwiczenia przeznaczone są na cztery dni w tygodniu. Rozwijają sprawność manualną oraz umiejętności czytania, pisania i liczenia

Obejrzyj
MC2WIP.png

Moje ćwiczenia. Wiem i potrafię – ćwiczenia dodatkowe dla klasy 2

Publikacja uzupełniająca, która umożliwia indywidualizację procesu edukacyjnego w klasie 2. Zawiera ćwiczenia z wszystkich obszarów edukacyjnych. Publikacja jest przeznaczona zarówno dla dzieci, które wymagają dodatkowych doświadczeń i pracy w celu osiągnięcia danej kompetencji, jak również dla dzieci zdolnych. Zawiera atrakcyjne dla dziecka formy ćwiczeń: rebusy, labirynty, zagadki, naklejki, wycinanki oraz komiksy i różnego rodzaju historyjki. Jest to doskonałe utrwalenie i uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas zajęć.

Obejrzyj
MC2SKT.png

Moje ćwiczenia. Sprawdziany na każdy tydzień

Sprawdziany na każdy tydzień. Publikacje zawierają zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności, które każde dziecko powinno nabyć po zakończneiu pracy nad kolejnymi blokami tematycznymi w podręcznikach MEN. W każdym sprawdzianie zostały wydzielone edukacje, dlatego można go przeprowadzać etapami, w zależności od czasu i możliwości dziecka. Opisy badanych umiejętności i spoósb punktowania z pewnością ułatwią nauczycielom ocenę i przygotowanie kart obserwacji dla rodziców

Obejrzyj
MC2CJP.png

Moje Ćwiczenia. Co już potrafię

Moje Ćwiczenia. Co już potrafię. Sprawdziany zawierają zadania: polonistyczne, społeczne, matematyczne i przyrodnicze - z poszczególnych obszarów edukacyjnych. Przygotowane zostały w 2 częściach: na koniec pierwszego i drugiego semestru. Zadania zostały skonstruowane z zachowaniem stopniowania trudności, tak aby każde dziecko – zarówno to wymagające dodatkowej pracy, jak i wyjątkowo zdolne – wykonało choć ich część.

Obejrzyj
2.

Logopedia - będę mówić poprawnie

logopedia1.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 1

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: sz, ż, cz, dż.

logopedia2.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 2

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: l, r.

logopedia3.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 3

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek:s, z, c, dz.

logopedia4.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 4

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: ś, ć, ź, dź.

logopedia4_zestaw.jpg

Będę mówić poprawnie. Pakiet 4 części

Cztery zeszyty pełne zagadek, krzyżówek i innych ciekawych zadań, które pomogą w kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. Od teraz dostępne są w promocyjnej cenie – 39 zł!

Obejrzyj
3

Edukacja polonistyczna

2141060.png

Chcemy dobrze czytać i pisać cz. 2

Chcemy dobrze czytać i pisać cz. 2 to zeszyt ćwiczeń wspomagających naukę czytania i pisania. Różnorodne ćwiczenia usprawniają proces rozpoznawania liter, czytania sylabowego i globalnego. Krzyżówki, rebusy, zagadki, dyktanda rysunkowe, umożliwiają stymulowanie różnych sfer rozwoju poznawczego dziecka.

Obejrzyj
2200140.png

Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie

Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie to zeszyt ćwiczeń pomagający opanować naukę czytania i pisania. Zawiera zasady ortograficzne i gramatyczne przedstawione w atrakcyjny i łatwy do zapamiętania sposób. Liczne zagadki i rebusy rozwijają wyobraźnię dziecka, jednocześnie bawiąc i ucząc.

Obejrzyj
2101900.png

Słownik ortograficzny

Publikacja zawiera podstawowe zasady polskiej pisowni. Prezentowane hasła są zgodne z obowiązującymi zasadami ortograficznymi oraz uwzględniają wyrazy, które niedawno weszły do języka polskiego. Czytelny druk i wyróżniki graficzne umożliwiają szybkie odnalezienie konkretnego wyrazu. Słownik to doskonała publikacja pomagająca w opanowaniu pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

Obejrzyj
2241800.png

Mała ortografia

Mała ortografia to publikacja, która zawiera ćwiczenia ortograficzne z elementami gramatyki. Ćwiczenia ułatwiają dzieciom utrwalanie pisowni różnych wyrazów, jednocześnie skupiając ich uwagę na pracy z wyrazami do zapamiętania, których pisownia nastręcza najwięcej trudności. Zostały one tak dobrane, by dzieci intuicyjnie rozumiały i stosowały reguły ortograficzne oraz gramatyczne.

Obejrzyj
2130710.png

Moja czytanka

Moja czytanka wprowadza dzieci w fascynujący świat literatury. Zawiera duży wybór tekstów literackich z kanonu zarówno współczesnej, jak i klasycznej literatury dziecięcej. Zachęca do samodzielnego czytania różnych form literackich – wierszy, legend, opowiadań. Dodatkowo uwrażliwia na piękno języka literackiego. Umożliwia indywidualizację procesu nauczania w zakresie rozwijania umiejętności czytania

Obejrzyj
lekturnik_kl2.png

Lekturnik

Lekturnik. Publikacje zawierają zestawy różnorodnych materiałów ćwiczeń pomocnych przy omawianiu lektur znajdujących się na liście zaproponowanej do Moich ćwiczeń. Na każdy miesiąc pracy zaproponowano jedną lekturę. Ćwiczenia sprawdzające i utrwalające wiedzę na temat wysłuchanych lektur są dostosowane do aktualnie posiadanych przez dzieci wiadomości i umiejętności zdobywanych podczas pracy z podręcznikami MEN

4

Edukacja matematyczna i informatyczna

2241020.png

Zadania do rozwiązania

Zadania do rozwiązania to zbiór zadań matematycznych i logicznych. Są to m.in.: zadania doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania liczb, zadania na mnożenie i dzielenie, zadania z treścią. Dodatkowo zadania trudniejsze i nietypowe są oznaczone specjalną ikoną. Publikacja wprowadza dziecko w świat umiejętności i pojęć, które pozwolą mu zrozumieć i rozwiązywać sytuacje problemowe towarzyszące mu w jego życiu codziennym.

Obejrzyj
2242170.png

Matematyka. Zbiór zadań.

Matematyka. Zbiór zadań to publikacja, która zawiera szereg zadań z zakresu matematyki, takich jak np.: zadania z treścią, łamigłówki logiczne, mnożenie i dzielenie liczb, symetria. Dzięki dokładnie sprecyzowanym treściom zadań i przejrzystemu układowi treści dziecko łatwiej i chętniej przyswaja wiedzę.

Obejrzyj
2242180.png

Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności

Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności zawiera zagadnienia dotyczące treści humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych, stanowiące rozszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Liczne ćwiczenia pozwalają na pogłębianie zainteresowań dziecka, stymulują je do twórczych działań.

Obejrzyj
2209000.png

Elementarz małego informatyka.

Elementarz małego informatyka. Podręcznik z płytą CD. Książka stanowi kontynuację nauki obsługiwania komputera i jego oprogramowania oraz bezpiecznego korzystania z internetu. Zawiera obrazowo przedstawione sposoby wykonywania konkretnych zadań. Na płycie znajdują się ćwiczenia i gry, dzięki którym drugoklasiści uczą się korzystać z programów komputerowych w sposób, który jest dla nich interesującą zabawą. Umieszczony na płycie e-book pozwala na prezentowanie instrukcji wykonania ćwiczeń.

 

Obejrzyj
5

Edukacja przyrodnicza, artystyczna, komputerowa

2241900.png

Doświadczenia małego odkrywcy

Doświadczenia małego odkrywcy to publikacja zawierająca opisy 27 doświadczeń przyrodniczych, które rozwijają zainteresowanie dziecka światem przyrody, zjawiskami fizycznymi i prawami natury. Ciekawe eksperymenty zachęcają dziecko do zadawania pytań i dociekania, uczą formułowania wniosków. Całość jest wzbogacona interesującymi zdjęciami i ilustracjami. Publikacja ma na celu motywowanie dziecka do nauki oraz pomoc w uporządkowaniu dotychczas zdobytych przez nie informacji.

Obejrzyj
2244700.png

Kalendarz przyrodnika

Kalendarz przyrodnika ma na celu rozbudzanie zainteresowania dzieci naturą i otaczającym je światem. Pozwala dzieciom w usystematyzowany sposób prowadzić i zapisywać obserwacje przyrodnicze oraz zauważać cechy charakterystyczne dla danej pory roku. Wszystkie treści uatrakcyjniają wiersze i zagadki. Kalendarz to doskonałe połączenie zabawy i nauki. Uczy szacunku dla przyrody oraz wrażliwości na los zwierząt, kształtuje świadomość ekologiczną.

Obejrzyj
2138100.png

Sztuka. Podręcznik z płytą CD.

Sztuka. Podręcznik z płytą CD. Publikacja składa się z dwóch części – plastycznej i muzycznej.

Część plastyczna zawiera kilkanaście propozycji działań plastycznych, opatrzonych instrukcjami wykonania prac krok po kroku. Ćwiczenia rozwijają sprawność manualną, pobudzają wyobraźnię i kreatywność dziecka.

Część muzyczna to ciekawie ilustrowane teksty piosenek i karty pracy dostosowane do wieku i umiejętności dzieci. Publikacja została wzbogacona o płytę zawierającą piosenki w wersji wokalno-instrumentalnej i instrumentalnej
 


Materiały dla nauczyciela

MC1EMIPM.png

Elementarz małego informatyka. Przewodnik metodyczny

Stanowi dla nauczyciela niezastąpioną pomoc w prowadzeniu ciekawych zajęć. Zawiera rozkład materiału oraz szczegółowe scenariusze zajęć. Zajęcia komputerowe prowadzone z wykorzystaniem Elementarza małego informatyka sprawią, że obowiązkowa nauka stanie się dla dzieci fascynującą przygodą z komputerem

Obejrzyj
MC1SZPM.png

Sztuka - przewodniki metodyczne

Publikacja Sztuka. Rytmy, dźwięki i piosenki zawiera plan dydaktyczny, przewidywane osiągnięcia ucznia, opatrzone punktami z podstawy programowej, a także szczegółowe scenariusze zajęć. Sztuka. Kredki, plamki, wycinanki to publikacja, która zawiera ciekawe i szczegółowe scenariusze zajęć oraz karty ze schematami elementów do wycięcia, do wybranych tematów.

Obejrzyj

 

 

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego