1

Publikacje dedykowane dla cykli

Samouczek kl 3.jpg

Oto ja Samouczek

Publikacje zawierają materiały przeznaczone do rozwijania umiejętności uczenia się oraz propozycje zadań domowych. Zadania zostały tak dobrane, by dziecko doskonaliło umiejętności nabywane w szkole. Każdy projekt ma przypisane dwie strony zadań z edukacji polonistyczno-społecznej i dwie strony zadań poświęconych edukacji matematyczno-przyrodniczej.

Sprawdziany kl 3.jpg

Oto ja Sprawdziany

Sprawdziany są doskonałym narzędziem pomagającym nauczycielowi w ocenie dziecka – zarówno po pierwszym semestrze nauki, jaki w ocenie końcoworocznej. Pozwalają ocenić postępy pracy i zaangażowanie uczniów w ciągu całego roku szkolnego.

Domowniczek kl 3.jpg

Ja i moja szkoła Domowniczek

Zawiera ćwiczenia usprawniające drobne ruchy rąk, pobudzające różne aktywności: rozwijające spostrzegawczość, uwagę słuchową i pamięć, umiejętność liczenia czy rozpoznawania i pisania liter. Na końcu każdego zeszytu znajdują się ilustrowane opowiadania i rymowanki do czytania. Ćwiczenia w Domowniczkach przeznaczone są na cztery dni w tygodniu (bez zadawania pracy domowej w piątek).

JiMS Sprawdziany kl 3.jpg

Ja i moja szkoła Sprawdziany

Pozwalają na weryfikację najważniejszych wiadomości i umiejętności ucznia określonych w podstawie programowej. Zaproponowane w wersjach A i B, mają kartotekę, w której uwzględniono punkty podstawy programowej, poprawne odpowiedzi i punktację oraz propozycję ocen. Zostały podzielone na części: polonistyczną, przyrodniczą i matematyczną.

GwK Moje sprawdziany.jpg

Gra w Kolory Moje sprawdziany

Tematyka sprawdzianów jest zintegrowana z cyklem Gra w kolory. Każdy sprawdzian zawiera tabelę osiągnięć, zgodną z kolejnością zadań. Nauczyciel może oceniać poszczególne umiejętności uczniów, wpisując oceny, symbole bądź znaki, zgodne ze stosowanym w szkole systemem oceniania.

Oto Ja Edukacja informatyczna kl 3.jpg

Edukacja informatyczna- książka

Publikacja zawiera materiały do edukacji informatycznej, spójne z projektami z podręczników i ćwiczeń Oto ja

2.

Logopedia - będę mówić poprawnie

logopedia1.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 1

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: sz, ż, cz, dż.

logopedia2.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 2

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: l, r.

logopedia3.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 3

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: s, z, c, dz.

logopedia4.JPG

Będę mówić poprawnie. Zeszyt 4

Zeszyt zawiera zagadki, krzyżówki i inne ciekawe formy zadań, które są bardzo pomocne w procesie kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. W zeszycie znajdują się ilustrowane ćwiczenia do terapii logopedycznej dotyczącej  grupy głosek: ś, ć, ź, dź.

logopedia4_zestaw.jpg

Będę mówić poprawnie. Pakiet 4 części

Cztery zeszyty pełne zagadek, krzyżówek i innych ciekawych zadań, które pomogą w kształtowania u dzieci poprawnej wymowy. Od teraz dostępne są w promocyjnej cenie – 39 zł!

Obejrzyj
3

Edukacja polonistyczna

2341030.png

Chcemy dobrze czytać i pisać

Chcemy dobrze czytać i pisać to zestaw ćwiczeń rozwijających umiejętność pisania i czytania. Kontynuacja zeszytów ćwiczeń Chcemy dobrze czytać i pisać cz. 1 i 2. Publikacja zawiera ćwiczenia utrwalające pisownię liter o podobnych kształtach, głosek jednakowo brzmiących, dwuznaków, zmiękczeń, doskonalące umiejętność czytania sylab, wyrazów, zdań i krótkich tekstów.

Obejrzyj
2341700.png

Ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne

Ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne to zeszyt ćwiczeń, który ma na celu przyswojenie i wyćwiczenie przez dziecko zasad ortografii. Jest to także doskonałe wprowadzenie w świat gramatyki, która jest często wyzwaniem. Różnego rodzaju zabawy i atrakcyjna forma ćwiczeń pobudzają wyobraźnię dziecka i umilają naukę.

Obejrzyj
2101900.png

Słownik ortograficzny

Słownik ortograficzny. Publikacja zawiera podstawowe zasady polskiej pisowni. Prezentowane hasła są zgodne z obowiązującymi zasadami ortograficznymi oraz uwzględniają wyrazy, które niedawno weszły do języka polskiego. Czytelny druk i wyróżniki graficzne umożliwiają szybkie odnalezienie konkretnego wyrazu. Słownik to doskonała publikacja pomagająca w opanowaniu pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

Obejrzyj
2341400.png

Mała ortografia

Mała ortografia to publikacja, która zawiera ćwiczenia ortograficzne z elementami gramatyki. Ćwiczenia ułatwiają dzieciom utrwalanie pisowni różnych wyrazów, jednocześnie skupiając ich uwagę na pracy z wyrazami do zapamiętania, których pisownia nastręcza najwięcej trudności. Zostały one tak dobrane, by dzieci intuicyjnie rozumiały i stosowały reguły ortograficzne oraz gramatyczne

Obejrzyj
Czytanie ze zrozumieniem kl 3.jpg

Czytanie ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem to publikacja, która zawiera zróżnicowane teksty oraz zintegrowane z nimi testy rozwijające umiejętności:
- wyszukiwania w tekście istotnych informacji,
- odnajdywania związków przyczynowo- skutkowych,
- wyciąganie wniosków,
- interpretowanie tekstów.

4

Edukacja matematyczna i informatyczna

2341020.png

Zadania do rozwiązania

Zadania do rozwiązania  to zestaw różnorodnych zadań z zakresu edukacji matematycznej: zadania tekstowe, ćwiczenia w liczeniu i zadania rozwijające logiczne myślenie. Ich tematyka dotyczy sytuacji bliskich dziecku. Dodatkowym atutem są strony Sprawdź, co już umiesz − zawierające zadania ze wszystkich trzech lat nauki dziecka.

Obejrzyj
2341900.png

Matematyka. Zbiór zadań.

Matematyka. Zbiór zadań zawiera zestaw dodatkowych zadań matematycznych i logicznych, takich jak: mnożenie i dzielenie liczb, zadania z niewiadomą, zadania dotyczące obliczeń pieniężnych, zegarowych i kalendarzowych. Proponowane ćwiczenia poszerzają wiedzę dziecka oraz rozwijają i utrwalają zdobyte już wiadomości.

Obejrzyj
2342100.png

Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności

Zeszyt z zadaniami o podwyższonym stopniu trudności zawiera zagadnienia dotyczące treści humanistycznych, matematycznych i przyrodniczych, stanowiące rozszerzenie wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Liczne ćwiczenia pozwalają na pogłębianie zainteresowań dziecka, pobudzają je do twórczych działań

Obejrzyj
Elementarz małego informatyka kl 3.jpg

Elementarz małego informatyka. Podręcznik z płytą CD.

Elementarz małego informatyka. Podręcznik z płytą CD. Publikacja wprowadza dzieci w świat komputerów. Zostały w niej zamieszczone informacje teoretyczne, umożliwiające zrozumienie podstawowych pojęć informatycznych, oraz szczegółowe opisy wykonania praktycznych ćwiczeń znajdujących się na płycie CD. Płyta zawiera gry i ćwiczenia, które poprzez zabawę uczą dzieci prawidłowego i bezpiecznego korzystania z komputera. Ponadto daje możliwość wprowadzenia zróżnicowanej formy pracy indywidualnej. Na płycie CD dodatkowo została zamieszczona wersja do wykorzystania na tablicy interaktywnej.

 

Obejrzyj
5

Edukacja przyrodnicza i plastyczna

19b24275ab2efdfb323477c6b4984b81335abe57.png

Doświadczenia małego odkrywcy

Doświadczenia małego odkrywcy to zbiór 27 opisów doświadczeń przyrodniczych, które pozwalają dziecku w przystępny sposób poznać takie zagadnienia, jak: właściwości fizyczne ciał stałych, cieczy i gazów, pozwalają zrozumieć, czym jest ciśnienie, temperatura, złudzenie optyczne. Opisy są wzbogacone wieloma zdjęciami i ilustracjami. Książka zachęca do eksperymentowania, rozwija u dziecka zainteresowanie światem przyrody, prawami natury, zjawiskami fizycznymi i chemicznymi bliskimi dziecku.

Obejrzyj
2344700.png

Notatnik podróżnika

Notatnik podróżnika to zbiór tekstów o charakterze poznawczym, dotyczących przyrody, kultury i zabytków różnych państw i regionów świata. Teksty są wzbogacone wieloma zdjęciami i ilustracjami. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, takim jak: krzyżówki, zadania z mapą, dziecko utrwala zdobyte wiadomości. Książka ukazuje ważne, ciekawe i piękne miejsca, zachęca do podróżowania i poznawania najbliższej okolicy i różnych zakątków świata.

Obejrzyj

Materiały dla nauczyciela

MC1EMIPM.png

Elementarz małego informatyka. Przewodnik metodyczny

Stanowi dla nauczyciela niezastąpioną pomoc w prowadzeniu ciekawych zajęć. Zawiera rozkład materiału oraz szczegółowe scenariusze zajęć. Zajęcia komputerowe prowadzone z wykorzystaniem Elementarza małego informatyka sprawią, że obowiązkowa nauka stanie się dla dzieci fascynującą przygodą z komputerem

 

 


Znajdź swojego konsultanta oświatowego