Kolorowe Karty - poziom A - 3 latek

CD 1:
Całkowity czas: 77:50:39; Aranżacja i realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (nr: 1–16, 19–20, 25–26, 29–32, 35–36, 47–48) oraz Andrzej Wolski (nr: 17–18, 21–24, 27–28, 33–34, 37–46) Nagrania: Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–16, 19–20, 25–26, 29–32, 35–36, 47–48) oraz Studio Muzyczne Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 17–18, 21–24, 27–28, 33–34, 37–46); Przygotowanie wokalne: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 29, 31, 35, 47) oraz Andrzej Wolski, Samuela Modzelewska (utwory nr: 17, 21, 23, 27, 33, 37, 39, 41, 43, 45); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 31), Zofia Zagor (utwory nr: 19, 29, 35, 47), dzieci z STM MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach: Martyna Smutek (utwory nr: 17, 45), Filip Jurkowski (utwór nr 21), Wiktoria Wzorek (utwór nr 23), Marysia Wiech (utwór nr 33), Zuzia Pach (utwór nr 37), Klaudia Mila (utwór nr 39), Kinga Pastuszka (utwór nr 41), Dagmara Staniek (utwór nr 43), dzieci ze Studia Sami, z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach: Adam Bulski (utwór nr 27); Data wydania: 19 Czerwca 2023

CD 2:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–18, 23–26, 31–36), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–6, 19–22, 27–30); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–18, 23–26, 31–36), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–6, 19–22, 27–30); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–18, 23–26, 31–36) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–6, 19–22, 27–30); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 31, 33, 35) oraz: Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 3, 5, 19, 21, 27, 29); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (utwory nr: 1, 31, 35), Zofia Zagor (utwory nr: 7, 9, 15, 17, 25, 33), Nina Poniatowska (utwór nr 23), Joanna Gąsieniec, Agnieszka Gąsieniec (utwory nr: 11, 13), Adam Bulski (utwory nr: 5, 19), Monika Tomasik (utwór nr 21), Martyna Cieśla (utwór nr 27), Klaudia Duda (utwór nr 29), Diana Stolarczyk (utwór nr 3); Data wydania: 19 Czerwca 2023

CD 3:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 5–6, 9–12, 15–16), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–4, 7–8, 13–14, 22–42, 44), Tomasz Kopyciński (utwór nr 43), Łukasz Kowalski (utwór nr: 18); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 5–6, 9–12, 15–16), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–4, 7–8, 13–14, 22–44) Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 5–6, 9–12, 15–16) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–4, 7–8, 13–14, 22–29, 30–44); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 5, 9, 11, 15), Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 3, 7); Lista wykonawców: Zofia Zagor (utwory nr: 1, 9, 15), Agnieszka Gąsieniec, Joanna Gąsieniec (utwór nr 5), Juliette Edwins (utwór nr 11), Martyna Cieśla (utwory nr: 3, 7), Artur Jaroń (utwór nr: 17), Lilia. Kowalska (utwór nr 18), Elżbieta Piwowarczyk (utwór nr: 19), Edyta Piwowarczyk (utwór nr: 21), Sandra Orkisz z STM MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach (utwór nr: 27); Utwory nr 17–21 pochodzą ze zbiorów Grupy MAC.; Data wydania: 19 Czerwca 2023


Kolorowe Karty - poziom A+ - 4 latek

CD 1:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (nr: 1–20, 27–32, 35–36), Andrzej Wolski (nr: 21–26, 33–34, 37–38); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–20, 27–32, 35–36), Andrzej Wolski (utwory nr: 21–26, 33–34, 37–38); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–20, 27–32, 35–36) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 21–26, 33–34, 37–38); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 35) oraz Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 21, 23, 25, 33, 37); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), Zofia Zagor, Stefan Gąsieniec (utwór nr 19), Joanna Gąsieniec, Agnieszka Gąsieniec (utwór nr 27), Joanna Gąsieniec, Agnieszka Gąsieniec, Stefan Gąsieniec (utwór nr 29), Nina Poniatowska (utwory nr: 31, 35), dzieci ze Studia Sami, z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach: Maja Chrząszcz (utwór nr 21), Sandra Grabowska (utwór nr 25), Nadia Kapsa (utwór nr 33), Wiktoria Czwartosz (utwór nr 37), dzieci ze Studia Twórczości Muzycznej MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach: Marysia Chwastek (utwór nr 23); Data wydania: 19 Czerwca 2023

CD 2:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 9–12, 17–20, 25–32, 35–36), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–8, 13–16, 21–24, 33–34); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 9–12, 17–20, 25–32, 35–36), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–8, 13–16, 21–24, 33–34); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 9–12, 17–20, 25–32, 35–36) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–8, 13–16, 21–24, 33–34); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 9, 11, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 35) oraz: Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 3, 5, 7, 13, 15, 21, 23, 33); Lista wykonawców: Zofia Zagor, Agnieszka Gąsieniec, Stefan Gąsieniec (utwór nr 1), Joanna Gąsieniec (utwory nr: 9, 25), Nina Poniatowska, Joanna Gąsieniec (utwór nr 11), Nina Poniatowska (utwory nr: 17, 19, 27, 29, 35), Zofia Zagor (utwór nr 31), dzieci ze Studia Twórczości Muzycznej MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach: Julia Skrzeczyna (utwór nr 3), Małgosia Walczyńska (utwór nr 5), Klaudia Mila (utwór nr 7), Filip i Ola Pomarańscy (utwór nr 23), Sylwia Zielińska (utwór nr 33), dzieci ze Studia Sami, z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach: Wiktoria Czwartosz (utwór nr 13), Ida Halska (utwór nr 15), Wiktoria Wzorek (utwór nr 21); Data wydania: 19 Czerwca 2023

CD 3:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–12, 15–16, 19–22, 25–26), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–6, 13–14, 17–18, 23–24); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–12, 15–16, 19–22, 25–26), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–6, 13–14, 17–18, 23–24); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–12, 15–16, 19–22, 25–26) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–6, 13–14, 17–18, 23–24); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 25), Samuela Modzelewska (utwory nr: 3, 5, 17), Andrzej Wolski (utwory nr: 13, 23); Lista wykonawców: Zofia Zagor (utwory nr: 1, 9, 11, 15), Nina Poniatowska (utwory nr: 7, 21), Juliette Edwins (utwory nr: 19, 25), Marysia Chwastek (utwór nr 3), Martyna Cieśla (utwór nr 17), dzieci ze Studia Twórczości Muzycznej MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach: Marta Śmiech (utwór nr 5), Aleksandra Tutaj (utwór nr 13), Sandra Orkisz (utwór nr 23)

CD 4:
Aranżacja utworów: Andrzej Wolski (utwory nr: 7−28, 30−36, 38−41, 43), Tomasz Kopyciński (utwór nr 29), Robert Dziekański (utwór nr 37), Albert Wolski (utwór nr 42); Realizacja nagrań: Andrzej Wolski (utwory nr: 1−3, 7−36, 38−43), Robert Dziekański (utwór nr 37); Nagrania zrealizowano w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 1−3, 7−36, 38−43), w Studiu Muzycznym Roberta Dziekańskiego (utwór nr 37); Lista wykonawców: Artur Jaroń (utwory nr: 1, 4, 6), Edyta Piwowarczyk (utwór nr 2), Lilia Kowalska (utwór nr 3); Utwory nr: 1−3, 5, 7 – pochodzą ze zbiorów Grupy MAC; Data wydania: 20 Czerwca 2023


Kolorowe Karty - poziom B - 5 latek

CD 1:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (nr: 1–16, 19–20, 31–32, 35–36), Andrzej Wolski (nr: 17–18, 21–30, 33–34); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–16, 19–20, 31–32, 35–36), Andrzej Wolski (utwory nr: 17–18, 21–30, 33–34); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–16, 19–20, 31–32, 35–36) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 17–18, 21–30, 33–34); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 31, 35) oraz Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 31), Nina Poniatowska (utwory nr: 19, 35), Marysia Chwastek (utwory nr: 17, 29), Adam Bulski (utwory nr: 21, 23), Julia Olchawa (utwór nr 25), Ola Gąska (utwór nr 27), Sandra Grabowska (utwór nr 33); Data wydania: 19 Czerwca 2023

CD 2:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 11–16, 19–22, 27–28), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–10, 17–18, 23–26); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 11–16, 19–22, 27–28), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–10, 17–18, 23–26); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 11–16, 19–22, 27–28) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–10, 17–18, 23–26); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 11, 13, 15, 19, 21, 27) oraz Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 3, 5, 7, 9, 17, 23, 25); Lista wykonawców: Nina Poniatowska (utwór nr 1), Zofia Zagor (utwory nr: 11, 19), Joanna Gąsieniec, Agnieszka Gąsieniec (utwory nr: 13, 27), Zofia Zagor, Agnieszka Gąsieniec (utwór nr 15), Joanna Gąsieniec (utwór nr 21), Patryk Krajewski (utwór nr 3), Stefania Dudała (utwór nr 5), Adam Bulski (utwór nr 7), Nadia Kaspa, Maja Tatar (utwór nr 9), Wiktoria Czwartosz (utwór nr 17), Wiktoria Pongowska ze Studia Twórczości Muzycznej MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach (utwór nr 23), Wiktoria Mazur, Zosia Baran (utwór nr 25); Data wydania: 19 Czerwca 2023

CD 3:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–4, 9–10, 15–22, 25–26), Albert Wolski (utwory nr: 5–6, 11–14), Andrzej Wolski (utwory nr: 7–8, 23–24); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–4, 9–10, 15–22, 25–26), Albert Wolski (utwory nr: 5–6, 11–14), Andrzej Wolski (utwory nr: 7–8, 23–24); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–4, 9–10, 15–22, 25–26) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 5–8, 11–14, 23–24); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 9, 15, 17, 19, 21, 25), Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 5, 11, 13, 23), Samuela Modzelewska, Przemysław Sękowski, Andrzej Wolski (utwór nr 7); Lista wykonawców: Zofia Zagor (utwory nr: 1, 9, 17), Nina Poniatowska (utwory nr: 3, 21), Joanna Gąsieniec (utwór nr 15), Juliette Edwins (utwór nr 25), Adam Bulski (utwory nr: 5, 13), Anna Wieleńska (utwór nr 7), Daria Nowak (utwór nr 11), Martyna Cieśla (utwór nr 11); Data wydania: 19 Czerwca 2023

CD 4:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3–6, 9–10), Andrzej Wolski (utwory nr: 1–2, 7–8, 18–29, 31–33, 35–36), Marek Rusinowski (utwór nr 17), Albert Wolski (utwory nr: 30, 37), Robert Dziekański (utwór nr 34); Realizacja nagrań: Andrzej Wolski (utwory nr: 1–2, 7–8, 11–12, 16, 18–33, 35–37), Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3–6, 9–10), Łukasz Kowalski (utwór nr 13), Grzegorz Gutowski (utwór nr 17), Robert Dziekański (utwór nr 34); Nagrania zrealizowano w: Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 1–2, 7–8, 11–12, 16, 18–33, 35–37), Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3–6, 9–10), HH Poland (utwór nr 17), Studiu Muzycznym Roberta Dziekańskiego (utwór nr 34) oraz przez Łukasza Kowalskiego (utwór nr 13); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3, 5, 9), Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 1, 7); Lista wykonawców: Antonina Muczko (utwór nr 1), Zofia Zagor (utwory nr: 3, 5), Hania Maciejczyk (utwór nr 7), Maja Szwacińska (utwór nr 9), Agnieszka Gąsieniec (utwór nr 15), Artur Jaroń (utwór nr 11), Edyta Piwowarczyk (utwór nr 12), Lilia Kowalska (utwór nr 13), Krystian Krauz (utwór nr 15), Ludmiła Worobec-Witek, Artur Jaroń (utwór nr 16), Zespół wokalno-taneczny ETIUDA z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach (utwór nr 17); Utwory nr: 11–14, 16 – pochodzą ze zbiorów Grupy MAC S.A.; Data wydania: 19 Czerwca 2023


Kolorowe Karty - poziom B+ - 6 latek

CD 1:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (nr: 1–16, 19–20, 23–32, 35–36) oraz Andrzej Wolski (nr: 17–18, 21–22, 33–34); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–16, 19–20, 23–32, 35–36) oraz Andrzej Wolski (utwory nr: 17–18, 21–22, 33–34); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–16, 19–20, 23–32, 35–36) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 17–18, 21–22, 33–34); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35) oraz Andrzej Wolski i Samuela Modzelewska (utwory nr: 17, 21, 33); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 35), Nina Poniatowska (utwory nr: 23, 29), Joanna Gąsieniec, Agnieszka Gąsieniec, Stefan Gąsieniec (utwory nr: 25, 31), Joanna Gąsieniec, Agnieszka Gąsieniec (utwór nr 27), Ola Gąska (utwór nr 17), Marysia Chwastek (utwór nr 21), Wiktoria Mazur (utwór nr 33); Data wydania: 20 Czerwca 2023

CD 2:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 5–6, 11–16, 19–22, 25–28) oraz Andrzej Wolski (utwory nr: 3–4, 7–10, 17–18, 23–24); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 5–6, 11–16, 19–22, 25–28) oraz Andrzej Wolski (utwory nr: 3–4, 7–10, 17–18, 23–24); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 5–6, 11–16, 19–22, 25–28) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–4, 7–10, 17–18, 23–24); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 5, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27), oraz Andrzej Wolski i Samuela Modzelewska (utwory nr: 3, 7, 9, 17, 23); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (utwory nr: 1, 5, 11, 19, 21, 25), Nina Poniatowska (utwory nr: 13, 15, 27), Daria Nowak (utwór nr 3), Wiktoria Czwartosz ze Studia Twórczości Muzycznej MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach (utwór nr 7), Marysia Chwastek (utwór nr 9), Zosia Baran (utwór nr 17), Klaudia Duda (utwór nr 23); Data wydania: 20 Czerwca 2023

CD 3:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–6, 9–22, 25–26), Albert Wolski (utwory nr: 7–8, 23–24), Andrzej Wolski (utwory nr: 27–28); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–6, 9–22, 25–26), Albert Wolski (utwory nr: 7–8, 23–24), Andrzej Wolski (utwory nr: 27–28) Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–6, 9–22, 25–26) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 7–8, 23–24, 27–28); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25), Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 7, 23, 27); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 9, 25), Nina Poniatowska (utwory nr: 11, 13, 17), Zofia Zagor (utwór nr 15), Agnieszka Gąsieniec (utwór nr 19), Juliette Edwins (utwór nr 21), Marysia Chwastek (utwór nr 7), Wiktoria Mazur (utwór nr 23), Maja Wojcieszyńska (utwór nr 27); Data wydania: 20 Czerwca 2023

CD 4:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3–4, 7–8), Andrzej Wolski (utwory nr: 5–6, 9–10, 18–30, 32–33, 35–36), Albert Wolski (utwory nr: 1–2, 37), Tomasz Kopyciński (utwór nr 31), Robert Dziekański (utwór nr 34); Realizacja nagrań: Albert Wolski (utwory nr: 1–2, 5–6, 9–10), Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3–4, 7–8), Andrzej Wolski (utwory nr: 11–12, 14, 19–33, 35–37), Łukasz Kowalski (utwór nr 13), Robert Dziekański (utwór nr 34); Nagrania zrealizowano w: Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 1–2, 5–6, 9–12, 14, 19–33, 35–37), Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–6, 9–22, 25–26), Studiu Muzycznym Roberta Dziekańskiego (utwór nr 34) oraz przez Łukasza Kowalskiego (utwór nr 13); Przygotowanie wokalne wykonawców: Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 1, 5, 9), Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3, 7) Lista wykonawców: Ola Gąska (utwór nr 1), Agnieszka Gąsieniec (utwory nr: 3,7), Wiktoria Czwartosz (utwór nr 5), Maja Szwacińska (utwór nr 9), Artur Jaroń (utwory nr: 11, 14, 16), Edyta Piwowarczyk (utwór nr 12), Lilia Kowalska (utwór nr 13), Ludmiła Worobec-Witek, Artur Jaroń (utwór nr 17); Utwory nr: 11–14, 16–17 – pochodzą ze zbiorów Grupy MAC S.A., nagranie 15 pochodzi z Firmy DUX; Data wydania: 20 Czerwca 2023


Kolorowe Karty - poziom A/A+ - 3/4 latek

CD 1:
Aranżacja i realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (nr: 1–16, 19–20, 25–26, 29–32, 35–36, 47–48) oraz Andrzej Wolski (nr: 17–18, 21–24, 27–28, 33–34, 37–46); Studio: Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–16, 19–20, 25–26, 29–32, 35–36, 47–48) oraz Studio Muzyczne Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 17–18, 21–24, 27–28, 33–34, 37–46) Przygotowanie wokalne: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25, 29, 31, 35, 47) oraz Andrzej Wolski, Samuela Modzelewska (utwory nr: 17, 21, 23, 27, 33, 37, 39, 41, 43, 45); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 25, 31), Zofia Zagor (utwory nr: 19, 29, 35, 47), dzieci ze STM MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach: Martyna Smutek (utwory nr: 17, 45), Filip Jurkowski (utwór nr 21), Wiktoria Wzorek (utwór nr 23), Marysia Wiech (utwór nr 33), Zuzia Pach (utwór nr 37), Klaudia Mila (utwór nr 39), Kinga Pastuszka (utwór nr 41), Dagmara Staniek (utwór nr 43), dzieci ze Studia Sami, z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach: Adam Bulski (utwór nr 27); Data wydania: 20 Czerwca 2023

CD 1:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–18, 23–26, 31–36), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–6, 19–22, 27–30); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–18, 23–26, 31–36), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–6, 19–22, 27–30); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–18, 23–26, 31–36) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–6, 19–22, 27–30); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 31, 33, 35) oraz Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 3, 5, 19, 21, 27, 29); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (utwory nr: 1, 31, 35), Zofia Zagor (utwory nr: 7, 9, 15, 17, 25, 33), Nina Poniatowska (utwór nr 23), Joanna Gąsieniec, Agnieszka Gąsieniec (utwory nr: 11, 13), Adam Bulski (utwory nr: 5, 19), Monika Tomasik (utwór nr 21), Martyna Cieśla (utwór nr 27), Klaudia Duda (utwór nr 29), Diana Stolarczyk (utwór nr 3); Data wydania: 20 Czerwca 2023

CD 3:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 5–6, 9–12, 15–16), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–4, 7–8, 13–14, 22–37, 39-41,43-44), Albert Wolski (utwór nr 38), Tomasz Kopyciński (utwór nr 42), Łukasz Kowalski (utwór nr 18). Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 5–6, 9–12, 15–16), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–4, 7–8, 13–14, 22–44). Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 5–6, 9–12, 15–16) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–4, 7–8, 13–14, 22–29, 30–44). Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 5, 9, 11, 15), Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 3, 7). Lista wykonawców: Zofia Zagor (utwory nr: 1, 9, 15), Agnieszka Gąsieniec, Joanna Gąsieniec (utwór nr 5), Juliette Edwins (utwór nr 11), Martyna Cieśla (utwory nr: 3, 7), Artur Jaroń (utwór nr 17), Lilia Kowalska (utwór nr 18), Edyta Piwowarczyk (utwory nr: 19, 21), Sandra Orkisz (utwór nr 26). Utwory nr 17–21 pochodzą ze zbiorów Grupy MAC S.A.


Kolorowe Karty - poziom A+/B - 4/5 latek

CD 1:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1-20, 27-32, 35-36), Andrzej Wolski (utwory nr: 21-26, 33-34,37-38); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1-20, 27-32, 35-36), Andrzej Wolski (utwory nr: 21-26, 33-34,37-38); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1-20, 27-32, 35-36) oraz w Studiu Muzycznym Stefana Wolskiego (utwory nr: 21-26, 33-34,37-38); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 35) oraz: Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 21, 23, 25, 33, 37); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), Zofia Zagor, Stefan Gąsieniec (19), Joanna Gąsieniec, Agnieszka Gąsieniec (27), Joanna Gąsieniec, Agnieszka Gąsieniec, Stefan Gąsieniec (29), Nina Poniatowska (31, 35) dzieci ze Studia Sami, z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach: Maja Chrząszcz (utwór nr: 21), Sandra Grabowska (utwór nr: 25), Nadia Kapsa (utwór nr: 33), Wiktoria Czwartosz (utwór nr: 37), dzieci ze Studia Twórczości Muzycznej MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach: Marysia Chwastek (utwór nr: 23); Data wydania: 20 Czerwca 2023

CD 2:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 9–12, 17–20, 25–32, 35–36), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–8, 13–16, 21–24, 33–34); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 9–12, 17–20, 25–32, 35–36), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–8, 13–16, 21–24, 33–34); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 9–12, 17–20, 25–32, 35–36) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–8, 13–16, 21–24, 33–34); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 9, 11, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 35) oraz Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 3, 5, 7, 13, 15, 21, 23, 33); Lista wykonawców: Zofia Zagor, Agnieszka Gąsieniec, Stefan Gąsieniec (utwór nr 1), Joanna Gąsieniec (utwory nr: 9, 25), Nina Poniatowska, Joanna Gąsieniec (utwór nr 11), Nina Poniatowska (utwory nr: 17, 19, 27, 29, 35), Zofia Zagor (utwór nr 31), dzieci ze Studia Twórczości Muzycznej MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach: Julia Skrzeczyna (utwór nr 3), Małgosia Walczyńska (utwór nr 5), Klaudia Mila (utwór nr 7), Filip i Ola Pomarańscy (utwór nr 23), Sylwia Zielińska (utwór nr 33), dzieci ze Studia Sami, z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach: Wiktoria Czwartosz (utwór nr 13), Ida Halska (utwór nr 15), Wiktoria Wzorek (utwór nr 21); Data wydania: 20 Czerwca 2023

CD 3:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–12, 15–16, 19–22, 25–26), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–6, 13–14, 17–18, 23–24). Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–12, 15–16, 19–22, 25–26), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–6, 13–14, 17–18, 23–24). Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 7–12, 15–16, 19–22, 25–26) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–6, 13–14, 17–18, 23–24). Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 25), Samuela Modzelewska (utwory nr: 3, 5, 17), Andrzej Wolski (utwory nr: 13, 23). Lista wykonawców: Zofia Zagor (utwory nr: 1, 9, 11, 15), Nina Poniatowska (utwory nr: 7, 21), Juliette Edwins (utwory nr: 19, 25), Marysia Chwastek (utwór nr 3), Martyna Cieśla (utwór nr 17), dzieci ze Studia Twórczości Muzycznej MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach: Marta Śmiech (utwór nr 5), Aleksandra Tutaj (utwór nr 13), Sandra Orkisz (utwór nr 23).

CD 4:
Aranżacja utworów: Andrzej Wolski (utwory nr: 7, 12−23, 25−33, 35−41, 43−46, 48), Tomasz Kopyciński (utwór nr 34), Robert Dziekański (utwór nr 42), Albert Wolski (utwory nr: 24, 47). Realizacja nagrań: Andrzej Wolski (utwory nr: 1−3, 7, 9, 12−41, 43−48), Grzegorz Gutowski (utwór nr 10), Robert Dziekański (utwór nr 42). Nagrania zrealizowano w: Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 1−3, 7, 9, 12−41, 43−48), HH Poland (utwór nr 10), Studiu Muzycznym Roberta Dziekańskiego (utwór nr 42). Lista wykonawców: Artur Jaroń (utwory nr: 1, 4, 6), Edyta Piwowarczyk (utwór nr 2), Lilia Kowalska (utwór nr 3), Ludmiła Worobec-Witek, Artur Jaroń (utwór nr 9), Zespół Wokalno-Taneczny ETIUDA z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gliwicach (utwór nr 10). Utwory nr: 1−4, 5, 7, 9−10 pochodzą ze zbiorów Grupy MAC S.A.


Kolorowe Karty - poziom B/B+ - 5/6 latek

CD 1:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1-16, 19-20, 31-32, 35-36), Andrzej Wolski (utwory nr: 17-18, 21-30, 33-34); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1-16, 19-20, 31-32, 35-36), Andrzej Wolski (utwory nr: 17-18, 21-30, 33-34); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1-16, 19-20, 31-32, 35-36) oraz w Studiu Muzycznym Stefana Wolskiego (utwory nr: 17-18, 21-30, 33-34); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 31, 35) oraz: Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 17, 21, 23, 25, 27, 29, 33); Lista wykonawców: Joanna Gąsieniec (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,15, 31), Nina Poniatowska (19, 35), Marysia Chwastek (utwory nr: 17, 29), Adam Bulski (utwory nr: 21, 23), Julia Olchawa (utwór nr: 25), Ola Gąska (utwór nr: 27), Sandra Grabowska (utwór nr: 33); Data wydania: 20 Czerwca 2023

CD 2:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 11–16, 19–22, 27–28), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–10, 17–18, 23–26); Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 11–16, 19–22, 27–28), Andrzej Wolski (utwory nr: 3–10, 17–18, 23–26); Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–2, 11–16, 19–22, 27–28) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 3–10, 17–18, 23–26); Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 11, 13, 15, 19, 21, 27), Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 3, 5, 7, 9, 17, 23, 25); Lista wykonawców: Nina Poniatowska (utwór nr 1), Zofia Zagor (utwory nr: 11, 19), Joanna Gąsieniec, Agnieszka Gąsieniec (utwory nr: 13, 27), Zofia Zagor, Agnieszka Gąsieniec (utwór nr 15), Joanna Gąsieniec (utwór nr 21), Patryk Krajewski (utwór nr 3), Stefania Dudała (utwór nr 5), Adam Bulski (utwór nr 7), Nadia Kaspa, Maja Tatar (utwór nr 9), Wiktoria Czwartosz (utwór nr 17), Wiktoria Pongowska ze Studia Twórczości Muzycznej MIXTURA i Domu Kultury Zameczek w Kielcach (utwór nr 23), Wiktoria Mazur, Zosia Baran (utwór nr 25); Data wydania: 20 Czerwca 2023

CD 3:
Aranżacja utworów: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–4, 9–10, 15–22, 25–26), Albert Wolski (utwory nr: 5–6, 11–14), Andrzej Wolski (utwory nr: 7–8, 23–24). Realizacja nagrań: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–4, 9–10, 15–22, 25–26), Albert Wolski (utwory nr: 5–6, 11–14), Andrzej Wolski (utwory nr: 7–8, 23–24). Nagrania zrealizowano w Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1–4, 9–10, 15–22, 25–26) oraz w Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 5–8, 11–14, 23–24). Przygotowanie wokalne wykonawców: Stefan Gąsieniec (utwory nr: 1, 3, 9, 15, 17, 19, 21, 25), Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 5, 11, 13, 23), Samuela Modzelewska, Przemysław Sękowski, Andrzej Wolski (utwór nr 7). Lista wykonawców: Zofia Zagor (utwory nr: 1, 9, 17), Nina Poniatowska (utwory nr: 3, 21), Joanna Gąsieniec (utwór nr 15), Juliette Edwins (utwór nr 25), Adam Bulski (utwory nr: 5, 13), Anna Wieleńska (utwór nr 7), Daria Nowak (utwór nr 11), Martyna Cieśla (utwór nr 11).

CD 4:
Aranżacja utworów: Andrzej Wolski (utwory nr: 1–2, 7–8, 19–29, 31–35), Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3–6, 9–10), Albert Wolski (utwory nr: 30, 36). Realizacja nagrań: Andrzej Wolski (utwory nr: 1–2, 7–8, 11–13, 16–17, 19–36), Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3–6, 9–10). Nagrania zrealizowano w: Studiu Muzycznym Andrzeja Wolskiego (utwory nr: 1–2, 7–8, 11–13, 16–17, 19–36), Altberg Studio Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3–6, 9–10). Przygotowanie wokalne wykonawców: Samuela Modzelewska, Andrzej Wolski (utwory nr: 1, 7), Stefan Gąsieniec (utwory nr: 3, 5, 9). Lista wykonawców: Antonina Muczko (utwór nr 1), Zofia Zagor (utwory nr: 3, 5), Hania Maciejczyk (utwór nr 7), Maja Szwacińska (utwór nr 9), Artur Jaroń (utwory nr: 11, 17, 18), Edyta Piwowarczyk (utwór nr 12), Lilia Kowalska (utwór nr 13), Krystian Krauz (utwór nr 15), Ludmiła Worobec-Witek, Artur Jaroń (utwór nr 16). Utwory nr: 11–15, 16–18 pochodzą ze zbiorów Grupy MAC S.A.